Sökning: "Sjuksköterskans upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 1145 uppsatser innehållade orden Sjuksköterskans upplevelse.

 1. 1. Compassion satisfaction i vårdandet av patienter inom palliativ vård : En empirisk studie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Saxin; Maximiliano Tomasevich; [2020]
  Nyckelord :Acknowledgement; assisting; confidence; Empathy; nurse; Behjälplig; empati; bekräftelse; sjuksköterska; självförtroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: En del sjuksköterskor som arbetar inom palliativa vård möter dagligen lidande och sorg hos patienter som de vårdar. Trots en utsatthet för andras lidande kan dessa sjuksköterskor hitta kraft för att fortsätta vårda. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av språkbarriärer inom somatisk vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Christian Arebratt; Amina Hashi; [2020]
  Nyckelord :experiences; language barriers; literature review; nurse; personcentered care; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterska; språkbarriärer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 migrerade över 130 000 personer till Sverige. Stor migration har gjort att det i dagsläget talas över 150 olika språk i Sverige. Språk ger förutsättningar för individer att uttrycka sina upplevelser och känslor, samtidigt som språk även kan innebära begränsningar i kommunikation mellan olika parter. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av omvårdnad vid bröstcancer : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Holmberg; Emmy Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; Information; Kvinnors erfarenheter; Omvårdnad; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att få diagnosen bröstcancer har kvinnor beskrivit som en chockartad upplevelse. Sjuksköterskor har beskrivit att det är viktigt att ge stöd till kvinnor med bröstcancer, genom att vara närvarande, trösta och låta kvinnorna få uttrycka sina känslor. LÄS MER

 4. 4. Genus i mötet med sjuksköterskan- : spelar patientens genustillhörighet någon roll?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Miranda Roos; Tilda Andrews; [2020]
  Nyckelord :Health care; Sex; Perspective; Norms; Stereotypes; Hälso-och sjukvården; Kön; Perspektiv; Normer; Stereotyper;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Hälso- och sjukvården har sjuksköterskan ett lagstadgat ansvar för att en jämställd vård ska bedrivas. Den ska vara av god kvalitet och av respekt för patienten oavsett kön. Den idag tillgängliga forskningen påvisar att det kan finnas en skillnad om du är en kvinnlig eller manlig patient i mötet med sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med psykisk sjukdom inom hemsjukvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Hemsjukvård; psykisk sjukdom; sjuksköterskans upplevelse; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter psykiatrireformen så har kommunerna fått ta ett större ansvar för personer med psykisk sjukdom vilket ställer krav på sjuksköterskor som arbetar kommunalt inom hemsjukvården att veta hur de ska bemöta och vårda personerna. Tidigare internationella studier tyder på att sjuksköterskor upplever en osäkerhet och brist på kunskap i vården av personer med psykisk sjukdom inom hemsjukvården. LÄS MER