Sökning: "Sjuksköterskans upplevelser av hot och våld på akutmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sjuksköterskans upplevelser av hot och våld på akutmottagning.

 1. 1. Hot och våld på akutmottagningen - Sjuksköterskans upplevelser : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Ekholm; Karin Sondell; [2021]
  Nyckelord :Nurse s experience of threats and violence at the emergency department; Sjuksköterskans upplevelser av hot och våld på akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan 1824 rapporterades det om hot och våld på akutmottagningen. Sjuksköterskor bedriver omvårdnadsarbete i en utsatt arbetsmiljö där hot och våld är vanligt förekommande och arbetet på akutmottagning står inför stora utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningar. : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Fanny Hörberger; [2020]
  Nyckelord :Emergency department; experience; literature review; nurses; threats; violence; qualitative; Akutmottagning; hot; kvalitativ; litteraturöversikt; sjuksköterskor; upplevelse; våld;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Hot och våld mot vårdpersonal är ett aktuellt ämne och ett globalt växande problem i dagens samhälle. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar anses vara en av professionerna som är i störst risk för att utsättas för hot och våld. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av stress på akutmottagning : Beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Märges; Signe Larsson; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; sjuksköterska; stress; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbete på akutmottagning innebär en hög stressexponering. Detta beror bland annat på dygnet-runt-vård och ett ständigt högt patientflöde. Sjuksköterskan på akutmottagningen har ett stort ansvar kring kliniska beslut samt bedömning och genomförande av omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld på en akutmottagning : En litteraturöversikt ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Björk; Matilda Sandberg; [2018]
  Nyckelord :hot; våld; aggressivitet; sjuksköterska; upplevelse; akutmottagning;

  Sammanfattning : Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som arbetar nära patienter, och tillhör därför en riskgrupp för att utsättas för hot och våld. Identifierade riskfaktorer är långa väntetider samt patientens fysiska och psykiska tillstånd. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av hot och våld på akutmottagningar : en beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Perjans Sjökvist; Nadya Öst; [2017]
  Nyckelord :Emergency department; nurs; perception; violence; Akutmottagning; sjuksköterska; upplevelser; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld inom vården är ett växande problem över hela världen. Sjuksköterskor på just akutmottagningar är en stor riskgrupp och riskerar att utsättas för både verbalt hot och fysiskt våld. LÄS MER