Sökning: "Sjuksköterskestudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet Sjuksköterskestudenter.

 1. 1. Röntgensjuksköterskestudenters erfarenheter och upplevelser av lärande på verksamhetsförlagd utbildning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Jwaneh Taher Nezhad; [2022-02-09]
  Nyckelord :Röntgen; student; lärandemiljö; VFU; handledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lärandemiljön på en röntgenavdelning är högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas med begränsad undersökningstid samtidigt som personalen måste bjuda in patienten till att samtala, samarbeta och delta. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en stor och viktig del i studenternas utbildning där den teoretiska kunskapen ska knytas samman med den praktiska och förbereda studenterna inför deras framtida yrke. LÄS MER

 2. 2. Attityder mot personer med obesitas - Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder samt faktorer som påverkar attityderna.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta Henriksdotter; Kristina Erickson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Fetma; Obesitas; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Problem med att gå ner i vikt har många olika orsaker som inte alltid är påverkbara. Trots det har många personer med fetma någon gång upplevt att de blivit diskriminerade av vården på grund av sin vikt. Effekterna av stigmatisering är många och skadliga för hälsan. LÄS MER

 3. 3. Läkarassisterat självmord - en enkätundersökning bland sjuksköterskestudenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Axelsson; Ebba Stenström; [2022]
  Nyckelord :Läkarassisterat självmord; enkätstudie; sjuksköterskestudenter; inställningar; etiska konflikter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att jämföra svenska sjuksköterskestudenters inställning till läkarassisterat självmord, och undersöka om det finns skillnader i inställningar mellan studenter i termin 4, 5 och 6. Studien är av kvantitativ metod och syftet har undersökts genom en digital enkät. LÄS MER

 4. 4. När patienter och sjuksköterskestudenter möts : Patienters erfarenheter att vårdas av sjuksköterskestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Avander; Ida Ahlin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters attityd till arbete på glesbygd : En kvantitativ undersökning avattityder, värderingar och incitament

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Hallin; Lina Grandberg; [2022]
  Nyckelord :Rural; recruitment; retaining employees; basic human values; nurses.;

  Sammanfattning : Det senaste hundrafemtio åren har inflyttningen till städer och tätbebyggda områden ökat markant och genererat en glesbygd med väldigt liten befolkningsmängd. Detta har medfört försämrad samhällsservice med långa avstånd och försämrad kvalitet inom hälso- och sjukvård. LÄS MER