Sökning: "Sjuksköterskors erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 2049 uppsatser innehållade orden Sjuksköterskors erfarenheter.

 1. 1. Det våras för VAS. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument vid postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Lander Jonathan; Klintenberg Linda; [2023-07-03]
  Nyckelord :Sjuksköterska; anestesisjuksköterska; smärta; postoperativ smärta; smärtskattningsinstrument; personcentrerad vård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta efter operationer är och har varit ett problem under lång tid då smärta är komplext med många nyanser. Mer fokus behöver läggas på patientens subjektiva smärtupplevelse. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS KOMPETENSER VID KATASTROFER En litteraturstudie om sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters erfarenheter av att ge vård till patienter som drabbats av katastrofer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Milankovic Malmqvist; Felicia Utriainen Silvestedt; [2023-06-28]
  Nyckelord :Allvarlig händelse; Erfarenheter; Europa; Katastrof; Kompetens; Sjuksköterska; Sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: En katastrof är en allvarlig störning av samhället som leder till mänsklig, materiell, miljömässig eller ekonomisk påverkan. Vid katastrofer behöver sjuksköterskor använda sin kompetens för att kunna ge vård till de som är i störst behov av det och främja hälsan för både samhället och drabbade människor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevda hinder och framgångsfaktorer för anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa

  Magister-uppsats,

  Författare :Emilia Asp; Erika Bengtsson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; barn som far illa; barncentrerat förhållningssätt; barnets rättigheter; sjuksköterskans kärnkompetenser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa. Tidigare forskning pekar på att det finns hinder för sjuksköterskor att anmäla, vilket kan leda till att barn som far illa förblir oidentifierade. LÄS MER

 4. 4. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge amningsstöd - Kvalitativa fokusgrupper på en neonatalenhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Kimmie Hellström; Eleni Tsartsidou; [2023-05-30]
  Nyckelord :Amning; amningsstöd; erfarenheter; familjecentrerad vård; neonatalvård; prematura spädbarn; sjuka nyfödda; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få en fungerande amning kan vara en utmaning för både mor och barn men när ett barn föds för tidigt eller sjukt behöver familjen ytterligare stöd då risken finns att barnet inte kommer kunna lära sig amma. Sjuksköterskans roll att ge amningsstöd har stor betydelse i dessa situationer. LÄS MER