Sökning: "Sjukvård arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sjukvård arkitektur.

 1. 1. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 2. 2. Volume Rendering Simulation in Real-Time

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Enrique Perez Soler; [2020]
  Nyckelord :Volume Rendering; Real-time Simulation; Computer Graphics ; Shader ; Volymåtergivning; realtidssimulering; datorgrafik;

  Sammanfattning : Computer graphics is a branch of Computer Science that specializes in the virtual representation of real-life objects in a computer screen. While the past advancements in this field were commonly related to entertaining media industries such as video games and movies, these have found a use in others. LÄS MER

 3. 3. Ett nytt fertilitetscentrum på Sophiahemmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Josefin Lindblom; [2015]
  Nyckelord :fertilitetscenter; fertilitetsklinik; sjukvård; holistisk; Sophiahemmet; vårdmiljö; vård;

  Sammanfattning : Att bilda familj är för många människor en central del av livet, men många lyckas inte på naturlig väg vilket ofta leder till stor besvikelse och i många fall en livskris. Assisterad befruktning, ett samlingsbegrepp för kliniska tekniker för att frambringa graviditet, ger människor som tidigare inte haft det en stor möjlighet att få biologiska barn. LÄS MER

 4. 4. Att etablera styrning av en tjänsteorienterad IT-arkitektur inom offentlig hälso- och sjukvård : Framtidens eHälsa i Stockholms Läns Landsting

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Truls Löfstedt; [2014]
  Nyckelord :SOA; SOA Governance; eHealth; Public sector IT; Healthcare IT; IT Governance; Enterprise service bus; ESB; Service platform; Tjänsteorienterad IT-arkitektur; eHälsa; IT inom hälso- och sjukvård; IT i offentlig sektor; IT-styrning; Styrning av tjänsteorienterade IT-arkitekturer; Tjänsteplattform; Nationell tjänsteplattform;

  Sammanfattning : Inom Svensk hälso- och sjukvård sker en stor förändring i IT-infrastruktur. En nationell tjänsteplattform som ska möjligt delning av information mellan vårdgivare i olika regioner har implementerats. LÄS MER

 5. 5. Maternity home and education center in Mozambique

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Camilla Holm; [2013]
  Nyckelord :maternity home; education center; school; health care; Mozambique; Maputo; Catembe; pregnancy; medical; help; midwifes; women; concrete; wood; green roof; outdoor rooms; health; Mödravårdscentral; skola; utbildning; barnmorska; kvinnor; graviditet; Mocambique; Maputo; Catembe; medicin; hjälp; betong; trä; grön tak; utomhus rum; vård; hälsa;

  Sammanfattning : There is a large indigence for more maternity homes in Mozambique. Pregnant women often have to walk long distances to get assistance giving birth. The conditions are hard to improve because of the shortage of educated staff. The maternity home and education center is a combined program for women in Maputo, Mozambique. LÄS MER