Sökning: "Skärmar"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet Skärmar.

 1. 1. The Home Office, A New Perspective on Workstation Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Johan Rogberg; [2021]
  Nyckelord :Workstation; Home office; Office furniture design; Covid-19; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of office furniture design has been stagnant while digital technology has changed drastically over the last decades. There is a need for a new approach in order to bring the design of the office workstation into the future, which this thesis sets out to contribute to. LÄS MER

 2. 2. En pandemis påverkan på religionsundervisningen : En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på lärares undervisningsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Åberg Domeij; [2021]
  Nyckelord :digitalization; distance learning; religious studies; upper secondary school; pandemic; covid-19; digitalisering; fjärrundervisning; distansundervisning; religionskunskap; gymnasiet; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och ge förståelse för hur religionslärare upplever attundervisa i ämnet religionskunskap digitalt på gymnasienivå, i ljus av att en pandemi har tvingat störredelen av gymnasieskolformen till digital undervisning. Totalt åtta observationer kring digitalreligionsundervisning och över fem timmars intervjuer fördelat på sju olika religionslärare utgör grundenför studien, som pekar mot att lärare upplever varierad problematik och större utmaningar kring digitalreligionsundervisning än möjligheter. LÄS MER

 3. 3. Rörelsepauser : En kvantitativ studie med syfte att undersöka om lärare användersig av rörelsepauser för att förmedla vikten av hälsa och motion iämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sofia Hednoff; [2020]
  Nyckelord :​fysisk aktivitet; hälsa; koncentration; motorik; rörelser; rörelsepauser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare förmedlar vikten av daglig motion till dagens mer stillasittande elever. Skolan har och har haft sedan en lång tid tillbaka ett ansvar i att ge eleverna kunskap om hälsa, vad hälsa är och hur eleverna själva kan ta beslut som påverkar deras hälsa positivt. LÄS MER

 4. 4. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Persson; [2020]
  Nyckelord :Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Sammanfattning : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. LÄS MER

 5. 5. Lärplattan flyttar ut : Utomhuspedagogik i den digitala världen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sara Harkman; Erika Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Applikation; Digitala verktyg; Hållbar utveckling; Lärplatta; Natur; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogiken gör att barnen får ett upplevelsebaserat lärande, de tillåts testa, känna och se och genom detta kombinera teori och praktik. Forskning visar att utomhusvistelse gynnar barnets fysiska, psykiska, kognitiva och sociala utveckling. LÄS MER