Sökning: "Skåne"

Visar resultat 1 - 5 av 2802 uppsatser innehållade ordet Skåne.

 1. 1. "Jag känner bara att jag håller mig över ytan just nu” - En kvalitativ studie om arbetstrivsel inom socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Dafina Liljenberg; Ine Lindberg; [2022]
  Nyckelord :well-being; social work; organization; conflict; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the well-being of social workers in the Swedish Social services. With the point of departure in organizational theory, this study aims to explore how well-being is expressed in the daily work by the social workers themselves. LÄS MER

 2. 2. "Barn är också anhöriga" sjukvårdskuratorers beskrivningar av arbetet med barn till en allvarligt sjuk förälder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefin Mauritsson; Ellen Olivestedt; [2022]
  Nyckelord :Children as next of kin; health care; seriously ill parents; working methods; difficulties; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explain how hospital social workers are working with children of seriously ill parents. The study was based on semi-structured interviews with seven hospital social workers working in both somatic and psychiatric wards and clinics in Region Skåne, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Döden och födelsen i nordöstra Skåne under 1800-talet och 1900-talet : - En kvantitativ undersökning om församlingarna Ivetofta, Ivö, Rinkaby och Vinslöv 1880-1949

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oliver Paulsson; Simon Berg; [2022]
  Nyckelord :Mortalitet; nativitet; dödsorsaker; våldsam död; spanska sjukan; Ivetofta; Ivö; Rinkaby; Vinslöv; demografiska transitionen; epidemiologiska transitionen;

  Sammanfattning : The aim of the following study is to depict the causes of death that were most common during a time period between 1880–1949 in the small villages Ivetofta, Ivö, Rinkaby and Vinslöv. The results will be presented in different time intervals of 10 years. LÄS MER

 4. 4. ”Stress – en växling mellan att sporra eller spärra?” - En kvalitativ studie om universitetsstudenters upplevelser och hantering av stress i relation till sina studier på universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nerma Talic; [2022]
  Nyckelord :stress; coping; academic stress; social support; course performance; health; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to examine how university students experience stress and how they described that the stress affected their academic performance and health. Furthermore, what kind of coping strategies the students used to manage their stress and due to that how well they worked. LÄS MER

 5. 5. Reprocessing of Marine Reflection Seismic Data from Skåne, Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotta Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Reflection seismics; marine geophysics; Claritas; Claritas; reflektionsseismik; geofysik;

  Sammanfattning : During 1979, an oil prospecting project was initiated in the south of Sweden, outside the coast of the municipality of Skåne. No drilling program was initiated, and the project was put on ice. However, with the oil prices of today and the interest in carbon dioxide storage, the area could once again be interesting. LÄS MER