Sökning: "Skåne"

Visar resultat 6 - 10 av 2585 uppsatser innehållade ordet Skåne.

 1. 6. Jämförelse mellan okulär och molekylär diagnostisering av stråbassjukdomar i höstvete

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Agnes Radovic; [2020]
  Nyckelord :Oculimacula yallundae; Oculimacula acuformis; Fusarium spp; Rhizictonia cerealis; PCR; stråbassjukdomar;

  Sammanfattning : I dagens jordbruk baseras diagnoser och rekommendationer kring kemisk be-kämpning till stor del på okulär diagnostisering gjord i fält. Den okulära diagnostise-ringen är ett bra verktyg, men i vissa fall är det svårt att se skillnad på liknande symtom orsakade av olika patogener. LÄS MER

 2. 7. Environmental innovation across Sweden: The role of related variety in regional knowledgebases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alexander Wobedo; [2020]
  Nyckelord :Environmental innovation; related variety; variety; regional development; sustainable development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sustainable development has become a major goal of development policies across the globe and environmental innovation is commonly viewed as a means to fulfil this goal because it can create growth while simultaneously reducing environmental impact. Recent research in economic geography has provided evidence for a positive relationship between variety in local knowledgebases and innovativeness. LÄS MER

 3. 8. Läromedel och kunskapskällor i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mallak Khdir; Martin Wadlund; [2020]
  Nyckelord :kunskapskällor; kunskapsutveckling; Läromedel; Läroböcker; Digitala läromedel; Skönlitteratur; Berättelser; Undervisning; SO-undervisning; Multimodalt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares förhållningssätt, attityder och användning av läromedel i det multimodala klassrummet. Vi vill med vår undersökningar ta reda på vilka sätt tre olika läromedel används för att främja elevers kunskapsutveckling och förståelse i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4-6. LÄS MER

 4. 9. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 5. 10. Södra Sjukvårdsregionen som samverkansorgan för fysisk planering i fyra regioner : En soft space utan rådighet styrd av governance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erik Hägerdal; [2020]
  Nyckelord :Södra sjukvårdsregionen SSR ; soft space; government; governance; rescaling; central place theory; regional studies; interregional cooperation; health care; comprehensive planning; Södra sjukvårdsregionen SSR ; soft space; governance; government; rescaling; centralortsteori; regionala studier; interregionala samarbeten; hälsovård; översiktsplan;

  Sammanfattning : The recurring debate on regional administration and what responsibilities it should have has in a Swedish context been discussed in media and committees over the years. Little has been discussed around the possibilities of strengthening pre-existing interregional cooperation even though there is a scholarly thought of soft space as a definition to describe these types of cooperation and how they might evolve. LÄS MER