Sökning: "Skånemejerier"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Skånemejerier.

 1. 1. Grön marknadsföring online - en kvalitativ undersökning av livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Svensson; [2020]
  Nyckelord :marknadsföring; livsmedelsindustrin; grön marknadsföring; digital marknadsföring; varumärke;

  Sammanfattning : Studien har undersökt hur grön marknadsföring online tillämpas i praktiken. Studien har fokuserat på sex stycken olika varumärken i livsmedelsindustrin och hur de tillämpar grön marknadsföring digitalt via sina hemsidor. Alla varumärken verkar inom mjölk -och yoghurtindustrin eller tillverkar alternativ till vanlig mjölk och yoghurt. LÄS MER

 2. 2. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Morberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 3. 3. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 4. 4. Revision inom mjölkproduktion : avvikelser i bedömningar av mjölkproduktionen och betydelsen av uppföljning

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Petersson; Viktor Ejdertun; [2019]
  Nyckelord :Fråga kon; kosignaler; mjölkkor; miljöhusesyn; Skånemejerier;

  Sammanfattning : Arbetet är baserat på Skånemejeriers Gårdsrevisioner från 2015 - 2018 genom rådgivningstjänsten Fråga kon. Arbetet fokuserades på punkterna; djuromsorg, stall- och närmiljö samt livsmedelssäkerhet och juverhälsa. Dessa punkter gav utformningen för indelning av resultatet. LÄS MER

 5. 5. Pasteurization, regulation, optimization and process design for warm swelling fruit drinks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Gabriel Andersson; [2019]
  Nyckelord :Pasteurization; Pastörisering; Fruit drink; Heat exchanger; värmeväxlare; pressure drop; tryckfall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis project was to compare two pasteurizers (pasteurizer 31 and 52) at Österlenmejeriet AB (ÖMAB) in Lunnarp, which is a part of Danone, France and once the differences were clear the goal was to have them equalized in the aspect of heating effects/temperature treatments/heating load and processing parameters. The products that are mainly pasteurized on these pasteurizers are ProViva, which is a fruit juice with added lactobacillus plantarum. LÄS MER