Sökning: "Skönhetsideal hos barn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Skönhetsideal hos barn.

 1. 1. Upplevelsen av moderskapet : -En kvaliativ studie om moderskap, föräldraledighet och normer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sofia Löfgren; [2011]
  Nyckelord :moderskap; föräldraroller; upplevelse; genus; normer; makt; diskurs;

  Sammanfattning : Denna sociologiska uppsats behandlar den subjektiva upplevelsen av moderskapet. Det som problematiseras är vilka normativa förväntningar kvinnorna upplever i moderskapet samt hur de upplever att familjelivet förändras efter att paret fått barn. LÄS MER

 2. 2. ETT LIV I RÖRELSE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jonas Henriksson; Goran Ravnjakovic; [2008]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; fysisk inaktivitet och hälsa;

  Sammanfattning : Vår vardag är präglad av skönhetsideal och kroppsfixering och vi bryr oss mer om hur vi serut utåt än hur vi mår inåt. Genom fysisk aktivitet kan man åstadkomma en harmoni som fåren att må bra med sig själv, vare sig det är att se bra ut eller må bra med sig själv. LÄS MER