Sökning: "Sk till"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Sk till.

 1. 1. Minnets inre landskap : en analys av förhållandet mellan plats, upplevelse och minne i romanen De dunkla butikernas gata (1978) av Patrick Modiano

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :David Isberg; [2021]
  Nyckelord :landskap; minne; upplevelse; sinnesintryck; Patrick Modiano; fenomenologi; berättelse; mening; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Målet för detta arbete är att undersöka vilken roll minnet spelar i upplevelsen av landskap. Detta görs utifrån ett ⇢loso⇢skt perspektiv där de personliga och individuella upplevelserna, och därmed de personliga minnena och referenserna ly s fram som avgörande för möjligheten att kunna relatera och skapa en anknyt-ning till de landskap som människor vistas i vardagligen. LÄS MER

 2. 2. Social behaviour and sociability traits of dairy calves raised in a cow-calf contact system : cow-calf together project

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Mwebaza Nabukalu; [2021]
  Nyckelord :cow-calf contact system; socialization; animal welfare; sociality; sociability; dairy calves; affiliative and antagonistic behaviours;

  Sammanfattning : Calves are usually separated from their dams a few hours after birth, placed in individual house pens, cages or hutches and fed on milk replacer. This system has many welfare and ethical implications on the dam and calf, especially as regards to their bonding and natural behaviours. LÄS MER

 3. 3. Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philippa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; idéburet offentligt partnerskap; IOP; bidrag; gräns; gränsen; idéburen aktör; idéburna aktörer; kvinnojour; kvinnojourer; kommun; kommuner;

  Sammanfattning : Reglerna om offentlig upphandling innebär i huvudregel att upphandlande myndigheter, exempelvis kommuner, måste konkurrensutsätta sina köp av tjänster genom att annonsera sin avsikt att ingå kontrakt avseende en viss tjänst och sedan tilldela kontraktet till den leverantör som inlämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Konkurrensutsättning genom offentlig upphandling har dock främst gynnat kommersiella vinstdrivande aktörer, till nackdel för civilsamhällets idéburna aktörer. LÄS MER

 4. 4. Det kinesiska fenomenet shengnü : En studie som undersöker hur ogifta kvinnor representeras och framställs i media.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sophie Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :China; ”Leftover women”; phenomenon of shengnü; People s Daily; China Women s News; theory of news framing; radical feminist theory; patriarchy; discrimination; stigmatized; Kina; överblivna kvinnor; fenomenet shengnü; Folkets dagblad; China Women’s News; nyhetsramar; radikalfeminism; patriarkat; diskriminering; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur fenomenet shengnü (överblivna kvinnor) framförs i media. Även hur statliga kontra icke statliga medier representerar fenomenet shengnü samt hur de kvinnor som kategoriseras som shengnü förhåller sig till det. LÄS MER

 5. 5. Attractor Neural Network modelling of the Lifespan Retrieval Curve

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrícia Pereira; [2020]
  Nyckelord :reminiscence bump; attractor neural network; Bayesian Confidence Propagation Neural Network BCPNN ; recency; synaptic plasticity; episodic memory; ”reminiscence bump”; attraktorneuronnät; Bayesian Confidence Propagation Neural Network BCPNN ; nysseffekt; synaptisk plasticitet; episodiskt mine.;

  Sammanfattning : Human capability to recall episodic memories depends on how much time has passed since the memory was encoded. This dependency is described by a memory retrieval curve that reflects an interesting phenomenon referred to as a reminiscence bump - a tendency for older people to recall more memories formed during their young adulthood than in other periods of life. LÄS MER