Sökning: "Skadeförebyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Skadeförebyggande.

 1. 1. Effekter av statisk och dynamisk stretching på sprintlöpning: : En experimentell studie av prestationen på 200 meter efter två olika uppvärmningsprotokoll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jefta Langerak; Morgan Poopuu; [2021]
  Nyckelord :Dynamic movement; acute effect; prior activity; range of motion; sprint; Dynamisk rörlighet; akuta effekter; innan aktivitet; rörelseomfång; sprintlöpning;

  Sammanfattning : Stretching som uppvärmningsrutin inför idrottsaktiviteter anses ha både skadeförebyggande och prestationshöjande effekter. Studier antyder att statisk stretching kan ha negativ inverkan på prestationen, särskilt explosiva aktiviteter som hopp och sprintlöpning. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Amanda Hallberg; Mikaela Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :Injury; prevention; female; football; physiotherapist; experiences; Skadeförebyggande; damfotboll; fysioterapeut; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. LÄS MER

 3. 3. Överföringseffekten av rörlighetsträning mellan unilateral och kontralateral sida : En randomiserad interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Filip Nilsson; Axel Byström; [2021]
  Nyckelord :Cross-education; Cross-transfer; Mobility; Mobility training; Non-local; Range of motion; Stretching;

  Sammanfattning : Inledning: Stretching ökar rörelseförmågan över leden och har visats vara skadeförebyggande och en viktig del i rehabilitering. Rörligheten tros öka genom förlängning av kontraktil vävnad, ökad stretch-tolerans och anpassningar kopplade till aktivering av motoriska områden i hjärnan. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter om skador och skadeförebyggande träning hos tennistränare : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frida Ström; [2020]
  Nyckelord :Skadeförebyggande träning; skadehantering; skador; tennisspelare; tennistränare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tennis är nyttigt både för den fysiska och mentala hälsan. De vanligaste skadorna som rapporterats innan är knäskador och axelskador. En riskfaktor för tennisskadors uppkomst är omkretesen på tennisrackets handtag, tennisrackets storlek på huvudet och träningsvolymen. LÄS MER

 5. 5. FYSIOTERAPEUTISK UNDERSÖKNING OCH BEHANDLING AV FÖRLOSSNINGSSKADA I BÄCKENBOTTEN : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christina Arvidsson; Katrine Jaehnke; [2020]
  Nyckelord :Pelvic floor; physiotherapy; obstetric; childbirth injuries; Bäckenbotten; förlossningsskada; fysioterapi; obstetrik;

  Sammanfattning : Background: Ruptures in the pelvic floor muscles is the most common childbirth injury. It affects 70 – 85 percent of the Swedish women who gives birth every year. Childbirth injuries can cause lack of motor control of the pelvic floor muscles, decreased participation and activity in the womens every day life. LÄS MER