Sökning: "Skadestånd"

Visar resultat 1 - 5 av 519 uppsatser innehållade ordet Skadestånd.

 1. 1. En arbetsgivares täckmantel - Om fingerad arbetsbrist och hur föreslagna förändringar i LAS kan komma att påverka detta fenomen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Fingerad arbetsbrist; Saklig grund; Arbetsbrist; Personliga skäl; Uppsägningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras uppsägningar där arbetsgivaren säger upp en enskild arbetstagare på grund av arbetsbrist, men det verkliga skälet grundar sig i personliga förhållanden. Detta fenomen benämns fingerad arbetsbrist. LÄS MER

 2. 2. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 3. 3. Patenthavarens skydd vid intrång - Fokus på skadestånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Augbeck; [2021]
  Nyckelord :Patentintrång; Patent infringement; Sanktioner; Sanctions; Skadestånd; Financial damages; Immaterialrätt; Intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A patent is an intellectual property which gives the owner exclusive rights to the innovation. As a patent holder one of the most important things of a patent might be the protection it provides against intrusions. LÄS MER

 4. 4. Medvållande till frihetsinskränkningar : En analys av jämkningsbestämmelsen i 6 § frihetsberövandelagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :frihetsberövandelagen; jämkning; medvållande; skadestånd; oskuldspresumtionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Revisorn som syndabock – en snedvriden ansvarsfördelning? : En studie om fördelningen av skadeståndsansvaret mellan bolagsledningen och revisorn i aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lewin; [2021]
  Nyckelord :Law; company law; auditor liability; Juridik; civilrätt; associationsrätt; aktiebolagsrätt; skadestånd; revisor; revisorns skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER