Sökning: "Skadeståndsrätt Culpa"

Visar resultat 6 - 10 av 26 uppsatser innehållade orden Skadeståndsrätt Culpa.

 1. 6. Läkemedel räddar inte alltid liv - Om ansvaret för läkemedelsskador i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andriano Södergren; [2017]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; social and welfare law; produktansvar; läkemedelsskada; läkemedelsförsäkringen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In case of personal injury, individuals who have been injured by pharmaceuticals have three options for compensation: via the Tort Liability Act (SKL), the Product Liability Act (PAL) or the Pharmaceutical Insurance (LFF). This means that those injured by pharmaceuticals have the opportunity to base their claim for damages on three different types of responsibility grounds; culpability, strict liability, and a "no-fault insurance". LÄS MER

 2. 7. Ansvarsgrunden till konkurrensskador : culpa, strikt ansvar eller presumtionsansvar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Noemi Kadas; [2016]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. The Learned Hand Formula vs. Bonus Pater Familias : En undersökning av culpabedömningens subjektiva del

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jonatan Heberlein; [2014]
  Nyckelord :Bonus Pater Familias; culpabedömningen; normskyddsläran; riskfördelning; skadeståndsrätt; subjektiv oaktsamhet; the Learned Hand Formula;

  Sammanfattning : Av tradition har frågan om en person varit vårdslös eller inte avgjorts genom att personens bet­eende jämförts med en Bonus Pater Familias (BPF) d.v.s. en fiktiv ”normalt aktsam per­son” på det aktuella området. LÄS MER

 4. 9. Styrelsens skadeståndsansvar för felaktig eller vilseledande informationsgivning på värdepappersmarknaden - en studie i ljuset av Counterminemålet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Wiklund; [2014]
  Nyckelord :Associationsrätt; Skadeståndsrätt; Informationsgivning; Värdepappersmarknad; Aktiemarknadsbolag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds under vilka förutsättningar en styrelseledamot i ett aktiemarknadsbolag kan bli ansvarig för felaktig eller vilseledande börsinformation till värdepappersmarknaden. Korrekt informationsgivning från aktiemarknadsbolag till värdepappersmarknaden är väsentligt för att upprätthålla förtroendet från både enskilda investerare och från allmänheten. LÄS MER

 5. 10. Principalansvar - En komparativ studie mellan Sverige och England

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Micaela Weije; [2013]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; principalansvar; komparativ studie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning En arbetsgivare kan i svensk och engelsk rätt bli ålagd ansvar för annans vållande. I svensk rätt kallas denna lära för principalansvar och stadgas i 3:1 SkL. I den engelska rätten kallas ansvar för annans vållande för vicarious liability och principen om en arbetsgivares ansvar har etablerats i praxis. LÄS MER