Sökning: "Skadeståndsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade ordet Skadeståndsrätt.

 1. 1. Exponerade för evighetskemikalier - En analys av PFAS-målet i Ronneby i ljuset av personskadebegreppets innebörd i ersättningsrätten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allan Ehrenström Germer; [2024-02-16]
  Nyckelord :Personskada; Skadeståndsrätt; Ökad risk för framtida skada; Ersättningsrätt; Samordning mellan skadestånd och försäkring; Försäkringsrätt; PFAS;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från omständigheterna i det s.k. PFAS-målet i Ronneby där tusentals av kommunens invånare exponerats för höga halter PFAS genom dricksvattnet. PFAS är industriellt framställda ämnen som är mycket persistenta och kan lagras i kroppen under lång tid. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagares handlingar utförda i tjänsten : Principalansvarets begränsning i skadeståndslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Harald Wiginder; [2024]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Principalansvar;

  Sammanfattning : According to Swedish law, the employer's vicarious liability is regulated in Chapter 3, paragraph 1 of the Tort Liability Act. According to this paragraph, employers are liable for damages and injuries caused by employees in the course of their employment. LÄS MER

 3. 3. Europakonventionens påverkan på den skadeståndsrättsliga rättighetsdiskursen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Garpelin Samuelsson; [2024]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; skadeståndslagen; EKMR; rättigheter; rättspositivism; naturrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Risk som skada : En diskussion om ersättning av förhöjda risker i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Hannerstål; [2024]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; risk; förhöjd risk; riskskada; PFAS; Loss of chance; skadeståndsersättning; lagstiftning; skadeståndsberäkning; personskada;

  Sammanfattning : This thesis critically examines recent developments in Swedish tort law, regarding compensability of an elevated risk of future harm as a distinct injury in itself. The theme of the study is based upon a recent ruling by the Swedish Supreme Court on December 5, 2023, marking the first instance of Swedish legal scrutiny on the concept of elevated risks as compensable injuries. LÄS MER

 5. 5. Att reparera det irreparabla - En studie av möjligheterna att utdöma skadestånd till den som friats från åtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Tylhammar; [2023-03-08]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Ersättningsrätt; Oriktigt åtal; Skadeståndslagen; Frihetsberövandelagen; Skadestånd vid myndighetsutövning; Rättsekonomi; Reformförslag;

  Sammanfattning : Under perioden 2015–2020 väcktes i genomsnitt 180 000 åtal årligen. Under samma period var fällandegraden, d.v.s. LÄS MER