Sökning: "Skadeståndsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet Skadeståndsrätt.

 1. 1. Ändrade förhållanden i internationella avtal - Om force majeure, hardship och möjligheterna att undgå skadeståndsansvar vid fullgörelsehinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Komparativ rätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : International commercial contracts involve a greater risk of change of circumstances affecting the parties’ possibility to perform. This thesis mainly examines how the seller can avoid liability to pay damages because of non-performance, especially in relation to the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. Advokatens Rådgivaransvar vid Användandet av Artificiell Intelligens i Samband med Due Diligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zackaria Zerroug Strömstedt; [2021]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; Artificiell intelligens; Artificial Intelligence; Rådgivaransvar; Professionsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lawyers have long been looking for ways to streamline their work and best serve the client's interest. Artificial intelligence has emerged as the most praiseworthy technique for achieving great efficiencies in the lawyer's duties. LÄS MER

 3. 3. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 4. 4. När den artificiella intelligensen tar över - Särskilt om ansvar vid en due diligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Angela Belfrage; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag befinner vi oss i den så kallade fjärde industriella revolutionen, ett begrepp myntat av Klaus Schwab som är grundare och styrelseordförande av World Economic Forum. Uppgifter och funktioner som tidigare förlitat sig på den mänskliga arbetskraften kan idag automatiseras och förenklas med hjälp av artificiell intelligens. LÄS MER

 5. 5. Brottsofferintressen vid penningtvättsbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; skadeståndsrätt; sakrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The present thesis discusses how the interests of victims are considered through relevant legislation pertaining to cases of money laundering crimes. The discussion is limited to cases where the victim's bank deposit was obtained through fraud. LÄS MER