Sökning: "Skam"

Visar resultat 1 - 5 av 1299 uppsatser innehållade ordet Skam.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martina Carlenfelt; Dishin Haciy; [2023]
  Nyckelord :Föräldrars upplevelser; Amningsstöd; Vårdpersonal.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstmjölk är väl dokumenterat som den bästa nutritionen i livets start. Sjunkande statistik redovisas gällande nyfödda som ammas och därför finns behov av att arbeta amningsfrämjande. Syfte: Denna studie syftar till att belysa föräldrars upplevelser av vårdpersonalens amningsstöd efter utskrivning från slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Genom livets berg- och dalbana : En litteraturöversikt om att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Denice Dahlbeck; Joel Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Relatives; Loss; Identity; Relationships; Stigma; Anhöriga; Förlust; Identitet; Relationer; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk diagnos som drabbar ca två procent av världens befolkning. Sjukdomen kännetecknas av varierande perioder med mani och depression. Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden för denna patientgrupp. Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. LÄS MER

 3. 3. The abortion road trip movie : En multimodal kritisk diskursanalys av kvinnors framställning i samband med abort i filmerna Never Rarely Sometimes Always och Unpregnant

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Holmgren; Elin Wallin; [2023]
  Nyckelord :Multimodal critical discourse analysis; abortion; abortion road trip; representation; American film; women; Never Rarely Sometimes Always; Unpregnant.; Multimodal kritisk diskursanalys; abort; abortion road trip; representation; amerikansk film; kvinnor; Never Rarely Sometimes Always; Unpregnant.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnor framställs i samband med abort i amerikansk film. Studien undersöker medierepresentationen av abort i amerikansk film med syfte att bidra med kunskap om representationen av kvinnliga karaktärer som genomför en abort. LÄS MER

 4. 4. Skam, missnöje och förändrad identitet : En litteraturstudie som belyser erfarenheter hos föräldrar till personer som sitter i fängelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefin Rutensköld; Anna Stålnacke; [2023]
  Nyckelord :parents; social work; incarcerated; stigma; gender; parenting; föräldrar; socialt arbete; fängslad; stigma; genus; föräldraskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka erfarenheter hos föräldrar till personer som sitter i fängelse eller är frigivna. Studien har utgått ifrån ett induktivt förhållningssätt och metoden som har använts är allmän litteraturöversikt med inriktning mot Scoping Review. LÄS MER

 5. 5. Pinsamma läsningar. : En affektteoretisk studie av #SpicyBooks på TikTok.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Miranda Lindström Kruse; [2023]
  Nyckelord :TikTok; BookTok; SpicyBooks; Readership communities; Reading; Romance; Social media; Affects; Affect theory; Shame; Reading positions.; Tiktok; BookTok; SpicyBooks; Läsargemenskaper; Läsning; Romance; Sociala medier; Affekter; Affektteori; Skam; Läsarpositioner.;

  Sammanfattning : This thesis examines readership communities on the social media application TikTok, and more specifically videos published under the hashtag SpicyBooks, where users discuss the literary genre of romance. Together with the closely related #BookTok, #SpicyBooks has had a profound impact on the book market. LÄS MER