Sökning: "Skandinavien"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet Skandinavien.

 1. 1. EU, NATO OCH SKANDINAVIEN: En komparativ textanalys över säkerhetspolitik och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Mossberg; [2023-05-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De skandinaviska staterna är relativt lika i olika avseenden. Exempelvis har de liknande geografiska förutsättningar och gemensamma språkliga drag. Utrikespolitiskt sett finns också likheter, politiken är i huvudsak liberal med fokus på diplomati och normbildning snarare än militär upprustning (Rieker, 2006; Brommesson, 2018). LÄS MER

 2. 2. En skandinavisk allians?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Korp; [2023-02-06]
  Nyckelord :Arbetarklass; Attityder; Arbetarklassattityder; Covid-19 pandemin; Pandemiåtgärder; Skandinavien; Välfärdsstater; Working class; Attitudes; Working class attitudes; Covid-19 containment measures; Scandinavian Countries; Welfare states;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic resulted in a societal crisis where different groups of society were hit to varying degrees. One group that faced more severe consequences than others were the working class due to their limited economic resources and small opportunities to work from home. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att diagnostiseras och leva med bröstcancer i Skandinavien : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fanny Fohlin; Hanna Weckman; [2023]
  Nyckelord :breast cancer; experience; scandinavia; suffering; woman; bröstcancer; kvinna; lidande; skandinavien; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal kvinnor drabbas av bröstcancer varje år. Drabbade kvinnor upplever ofta att behandlingen gör dem sjuka och inte cancern i sig, med anledning av biverkningar som behandlingarna för med sig. Att drabbas av sjukdom innebär en förändring i många aspekter. LÄS MER

 4. 4. ”Kvinnohat eller Trolldom?” : En jämförande studie om häxprocessen och nåjder i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Petersson; [2023]
  Nyckelord :Witch-hunts; Scandinavia; Sami; Shamanism; Witch-tails; Sweden; Häxjakten; Skandinavien; Samer; Schamanism; Häxprocessen; Sverige;

  Sammanfattning : As the era of Christianity is taking a firm foothold of Europe and Scandinavia during the late 1500s and early 1600s. The prosecution, accusations, and pure terror against anyone who did not fit the mold of a true Christian was faced with doubt, suspicion, and allegations of being in a pact with the Devil. LÄS MER

 5. 5. Romerska mynt i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofia Andersen; [2023]
  Nyckelord :Roman Empire; Scandinavia; roman iron age; biography of objects; contacts;

  Sammanfattning : The roman coins on the islands of Bornholm, Öland and Gotland have shownarchaeologist and historians that a connection between Scandinavia and the RomanEmpire existed. But what did the roman coins mean to the inhabitants of these islands?This essay will study the coins found on the islands and the context in which they havebeen found. LÄS MER