Sökning: "Skandinavien"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet Skandinavien.

 1. 1. ETT EUROPA FÖR ALLA - ELLER? - En analys av det etnonationalistiska budskapet hos den radikala högern i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Nygren-Niemelä; [2021-05-11]
  Nyckelord :etnonationalism; populism; radikalhöger; ’frame’ teori; attityder till migration; Dansk Folkeparti; Sverigedemokraterna; retorik; inramning;

  Sammanfattning : This Bachelors Thesis aims to explain how radical right wing parties in Scandinavia expresses their ethnonationalist core message by focusing on how they frame issues and solutions in regards to immigrants and migration policy, as well as how this affects the overall rhetoric regarding immigration. My two main questions are How is the ethnonational core message articulated and how does it vary between radical right wing parties in Scandinavia, and what are the consequences for the overall rhetoric on migration? Which similiarties and differences are poosible to identify in the parties expressions of the ethnonationalist message? and How are issues and solutions, in relation to ethonationalism and attitudes towards immigration, expressed by the Danish People´s Party and the Sweden Democrats? Are there any differences between the parties expressions, and if so, which?. LÄS MER

 2. 2. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hellwer; [2021]
  Nyckelord :reglerande ekosystemtjänster; luftföroreningar; buller; luftkvalitet; bullerreducerande; regulating ecosystem services; air pollution; noise pollution; noise reduction; air quality;

  Sammanfattning : Större delen av världens befolkning bor i städer och det är en trend som ser ut att fortsätta framöver. Klimatet och utmaningarna i städer skiljer sig mot landsbygden och luftföroreningar och buller är två negativa faktorer som det ofta är högre nivåer av i urbana miljöer. LÄS MER

 3. 3. Hallar och kulthus i södra Skandinavien under äldre järnålder: När Oden och härskaren blev grannar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Jan Erik Eriksson; [2021]
  Nyckelord :iron age; hall; cult house; cult; Gudme; Uppåkra; Sorte Muld; järnålder; hall; kulthus; kult; Gudme; Uppåkra; Sorte Muld;

  Sammanfattning : Eriksson, J.E. 2021. Hallar och kulthus i södra Skandinavien under äldre järnålder: När Oden och härskaren blev grannar. LÄS MER

 4. 4. Gränsland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ludvig Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Nature; Design; Scandinavia; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis is based in the expanding tourism industry of northern Sweden. Through site 5:544 in Sälenfjällen, the project investigates the conditions in terms of climate, history, and architecture of the area as well as the development of nature tourism in north Sweden in the 20th century. LÄS MER

 5. 5. An Exploratory Study of ESG and R&D

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :KAREN MAGNÚSDÓTTIR; GUSTAV BERNDTSON; [2021]
  Nyckelord :ESG; ESG metrics; R D; Linear regression; Scandinavia; Nordics; ESG; ESG faktorer; FoU; Linjär regression; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : With the increased relevance of sustainability in society these last years, initiatives have been made to create tools for reporting and measuring sustainability in companies. Recently the EU chose to favour the ESG system, which stands for Environmental, Social and Governance, to create more homogeneity in this sector. LÄS MER