Sökning: "Skandinavien"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet Skandinavien.

 1. 1. Från Ugarit till Uppland : En studie om kontakter mellan Skandinavien och Medelhavsvärlden under den skandinaviska bronsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ibrahim Mehdi; [2019]
  Nyckelord :Bronze Age; Ship; house urns; strontium; Bronze; Carp’s tongue sword; Naue II; communication; interaction; contacts; trade; Bronsålder; skepp; husurnor; strontium; brons; grepptungesvärd; Naue II; kommunikation; interaktion; kontakter; handel;

  Sammanfattning : This thesis studies the contacts between Scandinavia and the Mediterranean area during the Scandinavian Bronze Age. These contacts have been the topic of controversy for a long time as one side of the debate believes in direct contacts between Scandinavia and the Mediterranean area, and the other side believes that contacts between the two areas could only have been by down the line trading contacts. LÄS MER

 2. 2. Välvillighetens Paradox

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Fäldt; Nora Rønningen; [2019]
  Nyckelord :Afasi; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Personcentreread; Sjuksköterska; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla som drabbas av stroke får cirka en tredjedel afasi som direkt följd av sjukdomen. Oförmåga att kommunicera kan ha negativa konsekvenser, därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om, och anpassar omvårdnaden för att kunna utöva en personcentrerad omvårdnad, vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 3. 3. Analys av lagerplacering för att möta kundernas krav

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jonna Hedlund; Josefine Römert Nockmar; [2019]
  Nyckelord :Logistik; lokaliseringsproblem; lagerplacering; tyngdpunktsmetoden;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos iDeal of Sweden som arbetar med att designa och sälja exklusiva mobiltillbehör. Företaget har expanderat snabbt och har för varje år mer än dubblat sin omsättning. Från 2013 när iDeal of Sweden grundades till 2018 har omsättningen utvecklats till 430 miljoner kronor och målet för 2019 är 1 miljard kronor. LÄS MER

 4. 4. Jämlik cancervård? : En litteraturöversikt om socioekonomiska skillnader i den skandinaviska cancervården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Berglund; Ebba Hemmingsson; [2019]
  Nyckelord :Disparities in cancer; cancer care; socioeconomic; equality in care; Skillnader i cancer; cancervård; socioekonomi; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är tumörsjukdomar det, som efter sjukdomar i cirkulationsorganen, orsakar flest dödsfall. Det är sedan tidigare känt att människor som lever under sämre socioekonomiska förhållanden löper större risk att insjukna och avlida till följd av cancersjukdom. LÄS MER

 5. 5. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Nyckelord :Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Sammanfattning : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. LÄS MER