Sökning: "Skanska teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Skanska teknik.

 1. 1. Klimatpåverkan av kontorsbyggnaden Juvelen : En undersökning om koldioxidutsläpp för kontorsbyggnaden Juvelen med LCA som verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Backman; Hajk Shakhnasarjan; Charlie Willberg; [2021]
  Nyckelord :LCA; GWP; Carbon dioxide equivalents; Carbon dioxide emissions; Climate goals; Construction phase; Operation phase and Net zero emissions.;

  Sammanfattning : The Swedish government set a climate goal until the year 2045, to not produce any greenhouse gases until 2045. This study is based on the problems surrounding the climate impact from the construction and real estate sector in Sweden. LÄS MER

 2. 2. FRAMGÅNGSRIK DIGITALISERING PÅ BYGGARBETSPLATSEN : Användandet av digitala verktyg och inlärning av digitala arbetssätt inom byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mustafa Qasemi; CAMILLA SANAEE; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study was to examine the current issue areas within digitization in the construction industry, which are perceived to be slow at a time when time- and cost-efficiency is a critical component of successful construction projects. The implementation process is problematic and prevents companies from utilizing digital tools to the extent needed. LÄS MER

 3. 3. Varför anlita extern personal när man kan anställa?- I samarbete med Skanska Väg och Anläggning i Dalarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Victor Ivarsson; Isak Näsvall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en bättre kunskap och överblick kring vilka skillnadersom extern och egen personal utgör för Skanska väg- och anläggning i Dalarna.Studiens syfte var även att studera vilka kostnadsskillnader de olikapersonalformerna utgör samt att se varför de används så mycket extern personalinom Skanskas projekt, istället för att anställa yrkesarbetare. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av byggmaterial - En undersökning av framgångsfaktorer och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linn Lundkvist; Lovisa Dahlman Zakrisson; [2021]
  Nyckelord :Reuse; recycling; circular flow; sustainable development; material inventory; waste; waste hierarchy; building material; success factors; challenges.; Återbruk; återanvändning; återvinning; cirkulärt flöde; hållbar utveckling; materialinventering; avfall; avfallshierarkin; byggmaterial; framgångsfaktorer; utmaningar.;

  Sammanfattning : Sverige idag genererar byggbranschen 12 miljoner ton avfall per år. Enligt svensk lag ska avfallet sorteras för att öka möjligheten till återvinning och återbruk. Byggbranschen står för drygt 20 procent av växthusgasutsläppen i Sverige och genom att återbruka byggmaterial kan denna siffra reduceras. LÄS MER

 5. 5. Nulägesanalys av arbetsberedningar i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Linnea Erlandsson; Sophia Sandbring; [2021]
  Nyckelord :Arbetsberedningar; uppföljning dokumentation; kunskapsåterföring;

  Sammanfattning : Byggbranschen står idag inför stora utmaningar gällande kunskap och effektiv byggproduktion där arbetsberedningen har en central roll vid planering av arbetsmoment. Studiens mål är att skapa en nulägesanalys av hur arbetsberedningar dokumenteras och följs upp och syftet är att granska framställningen av arbetsberedningar med fokus på dokumentation och uppföljning. LÄS MER