Sökning: "Skanska"

Visar resultat 1 - 5 av 445 uppsatser innehållade ordet Skanska.

 1. 1. Scania Nya Gjuteri : Skanskas projektspecifika utmaningar med det systematiska arbetsmiljöarbetet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nicole Aroyan; George Labib; [2021]
  Nyckelord :systematic work environment management; coordination; side contractor; work environment; general contractor; systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; samordningsansvar; sidoentreprenör; arbetsmiljö; generalentreprenad;

  Sammanfattning : Stora industriprojekt med många involverade parter är komplexa redan som de är. Därav är ett inarbetat och noga planerat systematiskt arbetsmiljöarbete avgörande för en god arbetsmiljö där många personer vistas och arbetar på samma yta. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av zoneringsprojektet i Fulltofta strövområde : Ett verktyg för att undvika konflikter mellan besökare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sara Bengtsson; David Rosén; [2021]
  Nyckelord :friluftsliv; interpersonell konflikt; mountainbike; natur; rekreation; social konflikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Friluftslivet medför utövande av flertalet olika aktiviteter i gemensam natur. När naturen brukas i olika syfte kan likväl interpersonella- som sociala värderingskonflikter uppstå. LÄS MER

 3. 3. Improving the Conventional Industrial WheelbarrowConventional Industrial Wheelbarrow

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Samuel Legner; Joel Ringbom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In collaboration with the construction company Skanska, a product intended to facilitate waste material transportation at construction sites was developed. The current solution, known as an industrial wheelbarrow, specializes in storing, transporting and disposing waste material. LÄS MER

 4. 4. Vägprojekt ur ett klimatpåverkansperspektiv : - En fallstudie om potentiella klimatåtgärder

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Ida Ejekrans; Alexandra Hjertbro; [2021]
  Nyckelord :Climate Calculation; Work Vehicles; Biofuels; Mass Handling; Construction Work; Klimatkalkyl; Arbetsfordon; Biodrivmedel; Masshantering; Anläggning;

  Sammanfattning : Uppdragsgivare för examensarbetet är Skanska Sverige AB, Region Mellansverige väg- och anläggning. Examensarbetets centrala del handlar om klimatpåverkan, en fallstudie görs mot ett pågående väg- och anläggningsprojekt för att studera projektets växthusgasutsläpp. LÄS MER

 5. 5. Återbruk och återvinning av betongstommar hos byggnader : Utmaningar och möjligheter ur byggentreprenörers och materialtillverkares perspektiv

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johanna Lagerlund; [2021]
  Nyckelord :Reuse; Recycling; Circular economy; Construction industry; Concrete frame; Concrete; Återbruk; Återanvändning; Återvinning; Betongstommar; Betong; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen;

  Sammanfattning : Idag ligger ett stort fokus på återbruk och återvinning och hur samhället kan ersätta jungfruligt material med hållbara resurser. Eftersom samhället idag har stort fokus på reducering av koldioxidutsläpp är tillverkningen av cement inom byggindustrin en viktig faktor att prioritera eftersom den genererar stora koldioxidutsläpp. LÄS MER