Sökning: "Skapandeprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Skapandeprocess.

 1. 1. Arrangering för stråkinstrument : En fenomenologisk självstudie i arrangering utifrån musikaliska parametrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Johanna Nordliden; [2021]
  Nyckelord :arranging; creative process; musical parameters; experiences; journal; phenomenology; arrangering; skapandeprocess; musikaliska parametrar; upplevelser; loggbok; fenome-nologi;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöks upplevelsen av arrangering för stråkinstrument utifrån olika musikaliska parametrar. Syftet med arbetet är att analysera dessa upplevelser samt att studera hur inställningen och självförtroendet till arrangeringen varierar och utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Parasite Future : Creation of an audio record and critical reflection on the production process with remarks on applying time management methods on creative work processes in music production

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Rick Jurthe; [2021]
  Nyckelord :music production; songwriting; crossover; time management methods; musikproduktion; låtskrivande; crossover; time management methods;

  Sammanfattning : The overall aim of this master project was to create an audio record consisting of seven tracks that are both cohesive and very individual at the same time. The pieces are thought to showcase the diversity of my creative identity as a composer and music producer and will represent my individual way of composing and producing music freed from all external influences in the best way possible. LÄS MER

 3. 3. Bättre brädspel : En utforskande fallstudie om hur slutanvändaren kan integreras i den grafiska formgivningens skapandeprocess av ett brädspel och vilka utmaningar detta medför

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jennie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :participant observation; graphic design; board game design; end-user; design methods; prototyping; deltagande observation; grafisk design; brädspelsdesign; slutanvändare; designmetoder; speltestning; prototyper;

  Sammanfattning : En grafisk designer är van att arbeta i en klassisk rak metod, och skapa sina designlösningar med tanke på användaren i tron om att de är experter på att visuellt kommunicera. Samhället kräver dock mer hållbara och användbara produkter och tjänster, vilket tyder på att slutanvändarintegrering kan vara en lösning som ger bred feedback på en potentiell lösningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Sökandet efter min musikaliska identitet- En undersökning av mitt album, Dualism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Stefan Oreščanin; [2020-06-17]
  Nyckelord :Konstnärligt uttryck; albumprojekt; fältinspelning; undersökning; personligt ramverk;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren sitt konstnärliga uttryck inom ramarna av ett albumprojekt. Detta gör han för att förstå de konstnärliga val som hans musik består av och i synliggörandet av de valen ämnar han att skapa en referensram för vilka konstnärliga val han kan undvika när han vill skapa musik på nya sätt. LÄS MER

 5. 5. Att skriva musikdramatik- med processen i fokus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :David Lindell; [2020-03-02]
  Nyckelord :Komponera; Musikdramatik; Musikal; Musikalkomposition;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen får du följa min skapandeprocess när jag tar mig an att komponera en sceniskberättelse. Jag har tidigare erfarenheter av att skriva pop-musik och är nyfiken på att nu undersöka hurjag kan göra för att komponera musikdramatik. LÄS MER