Sökning: "Skatteflykt"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet Skatteflykt.

 1. 1. Den svenska CFC-lagstiftningen i ljuset av skatteflyktsdirektivet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; CFC-beskattning; Etableringsfrihet; Skatteflykt; Skatteflyktsdirektivet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 trädde Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juni om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion i kraft. Uppsatsen undersöker vad skatteflyktsdirektivet innebär för medlemsstaternas möjlighet att CFC-beskatta delägare inom EES. LÄS MER

 2. 2. Redogörelse för under vilka förutsättningar delägare iCFC-bolag kan undantas från beskattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Malin Gatby; Estelle Holmberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med anledning av att delägare tenderar att placera bolag i lågskatteländer för att undgå eller minska sin skattebörda, har så kallade CFC-regler införts i den svenska lagstiftningen. Dessa regler återfinns i kapitel 39a i Inkomstskattelagen och syftar till att förhindra eller försvåra skatteplanering med lågbeskattade utländska juridiska personer. LÄS MER

 3. 3. Skatteflyktslagen och handeln med underskottsföretag. Skatteflykt vid ägarförändringar som utlöser beloppsspärren – förenligt med principerna om neutralitet och legalitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Skatteflykt; underskottsföretag; beloppsspärren.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skatteflykt : Lag och direktiv ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Larsson; [2020]
  Nyckelord :Skatteflykt; Skatteflyktslagen; Skatteflyktsdirektiv;

  Sammanfattning : In order for the public sector within a nation to function properly, there is a dependence on taxes to finance it; however, taxpayers often want to pay the least amount of tax required. An issue arises where, on the one hand, the public sector needs taxes and in contrast, the state cannot collect taxes without having the legal mandate to do so. LÄS MER

 5. 5. Digital Services Tax - A feasible solution for Taxation of the Digital Economy?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pernilla Bergvad; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the 21th century, digitalization is considered the most important development of the modern global economy. Tax avoidance is a growing issue for governments globally, that are loosing lots of tax money to finance public welfare systems supporting healthcare, educational institutions and infrastructures. LÄS MER