Sökning: "Skatteflyktslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Skatteflyktslagen.

 1. 1. Förslag om begränsning av avdrag för underskott - en undersökning av förslagets systemenlighet, förutsebarhet och konstitutionella legitimitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Arlebo; [2022-02-25]
  Nyckelord :Underskottsbolag; Underskottsavdrag; Stoppskrivelse; Retroaktivitetsförbudet; Skatteflyktslagen; Ägarförändringar; HFD 2021 ref. 33;

  Sammanfattning : Den 3 juni 2021 meddelade HFD att skatteflyktslagen inte hindrade ett underskottsbolag från att utnyttja sin rätt till underskottsavdrag efter en ägarförändring, trots att bolagets enda tillgång vid tidpunkten var en fordran på sitt moderbolag. Regeringen tolkade domen som ett kringgående av reglerna i 40 kap. LÄS MER

 2. 2. Det komplexa fjärde rekvisitet i skatteflyktsklausulen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Groll; [2022]
  Nyckelord :Finansrätt; skatteflyktslagen; skatteflyktsklausulen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteflyktsproblematiken visar sig i samtliga samhällsgrupper och på alla inkomstnivåer. I syfte att förhindra skatteflykt tillämpas bland annat en lagstiftad generalklausul, vilken återfinns i 2 § lag (1995:575) mot skatteflykt. Problematiken tar dock inte slut där. LÄS MER

 3. 3. Väsentlig skatteförmån - Rekvisitets innebörd och dess förhållande till den skatterättsliga legalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christian Glansén Andersson; [2021]
  Nyckelord :väsentlig skatteförmån; skatteflyktslagen; ränteavdragsbegränsningsregler; avdragsbegränsningar; legalitetsprincipen; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the meaning of the prerequisite “significant tax benefit”. The prerequisite occurs in two different pieces of tax legislation, in the Swedish tax evasion law and in the limitation of interest deduction-rules in the Swedish income tax law. LÄS MER

 4. 4. Är tiden inne för en förändring? - Om bulvanregeln i kupongskattelagen och skälen för nya åtgärder mot kringgåenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Jönsson; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; kupongskatt; bulvanregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder kupongskattelagens reglering av missbruksarrangemang och problematiserar dess tillräcklighet utifrån de EU- rättsliga och skatteavtalsrättsliga krav som kan ställas på regleringens utformning. I nuläget används bulvanregeln i kupongskattelagen som ett sätt att hindra kringgående av kupongskatt. LÄS MER

 5. 5. Bulvanregeln eller skatteflyktslagen? : Analys av genomförandet av moder-/dotterbolagsdirektivets antimissbruksbestämmelse i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Norea Östlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER