Sökning: "Skattepolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Skattepolitik.

 1. 1. Måste Fånga Fler : En jämförelse mellan Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas skattepolitik över tid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Hector; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvalificerade personaloptioner : Särskilt i ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :kvalificerade personaloptioner; personaloptioner; neutralitetsprincipen; skatterätt; innovationsundantaget;

  Sammanfattning : Dagens skattemässiga reglering av personaloptioner har blivit kritiserad då skattesatsen ansetts vara för hög. Bland annat därför införs nya regler i IL om s k kvalificerade personaloptioner. Dessa kvalificerade personaloptioner innebär ett avsteg från de skattemässiga principerna om likformighet och neutralitet. LÄS MER

 3. 3. Från Friedman till Schlingmann: Jobbskatteavdraget som diskurs, ideologi och strategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patrik Andersson; [2014]
  Nyckelord :jobbskatteavdraget; skatt; skattepolitik; Moderaterna; nyliberalism; strategi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis attempts to explain the policy process of the tax deduction (jobbskatteavdraget) carried out by the Moderate party in 2007 and thereafter repeated in 2008, 2009, 2011 and 2014. This is done through analyzing three factors, the discourse, ideology and strategy. LÄS MER

 4. 4. Finns det blockpolitiska skillnader i kommunal skattepolitik?

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Erik Hägerdal; Joakim Sjögren; [2011]
  Nyckelord :statistik; markovkedjor; sannolikhetsberäkningar; kommunalpolitik; maximum-likelihood; multinomial regression; offentlig förvaltning; kommunalskatt;

  Sammanfattning : Med denna uppsats har vi försökt modellera sannolikheten för förändringar i den kommunala skattenivån i svenska kommuner givet deras politiska styre, som är kodade enligt definition av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Genom att göra det försöker vi få svar på frågan om det finns blockpolitiska skillnader i kommunal skattepolitik. LÄS MER

 5. 5. Bolagsplundring vid företagsöverlåtelser - En studie om behovet av lagstadgad revision vid företagsöverlåtelser, i syfte att motverka ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bengtsson; Joakim Bråtemyr; [2010-06-10]
  Nyckelord :Bolagsplundring; ekonomisk brottslighet; företagsöverlåtelser; förvärv; revision;

  Sammanfattning : Bakgrund: Termen bolagsplundring har länge används för att beskriva planerade oegentligheter i näringsverksamhet. Bland de första plundringshärvorna som nämns i Sverige är Kreugerkraschen, men fenomenet har levt kvar och är fortfarande aktuellt. LÄS MER