Sökning: "Skatterådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Skatterådgivning.

 1. 1. Sverige antar EU:s maximala gränsvärden: Vad händer med revisionen? : En kvantitativ studie om svenska små och medelstora företags efterfrågan på revision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Lilja; Daniel Berglund; [2014]
  Nyckelord :efterfrågan; revision; EU; gränsvärden;

  Sammanfattning : Revisionsplikten för de allra minsta företagen i Sverige avskaffades 2010. De gränsvärden för omsättning, balansomslutning och antal anställda som valdes för frivillig revision är emellertid mycket lägre än de maximala som tillåts av EU:s direktiv. LÄS MER

 2. 2. Förväntningsgapet : "Kommunicera bör man, annars dör man"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Malou Lundqvist; Hanna Petersson; [2011]
  Nyckelord :förväntningsgap; förväntningar; kommunikation; prissättning; ekonomiska konsulttjänster; konsult;

  Sammanfattning : Förväntningsgapet kan definieras som en skillnad mellan vad kunderna förväntar sig av revisorn och vad denne faktiskt levererar. Gapet har funnits lika länge som revisionen men har uttalat varit ett problem sedan 1970-talet. LÄS MER

 3. 3. Bolagsplundring vid företagsöverlåtelser - En studie om behovet av lagstadgad revision vid företagsöverlåtelser, i syfte att motverka ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bengtsson; Joakim Bråtemyr; [2010-06-10]
  Nyckelord :Bolagsplundring; ekonomisk brottslighet; företagsöverlåtelser; förvärv; revision;

  Sammanfattning : Bakgrund: Termen bolagsplundring har länge används för att beskriva planerade oegentligheter i näringsverksamhet. Bland de första plundringshärvorna som nämns i Sverige är Kreugerkraschen, men fenomenet har levt kvar och är fortfarande aktuellt. LÄS MER

 4. 4. Skatterådgivning i en revisionskontext - de svenska börsbolagens val av skatterådgivare

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sven Cristea; Malin Olsson; [2008]
  Nyckelord :Skatterådgivning; OMX Nordic Large Cap; Jurisdiktionell Konkurrens; Revisionsbyråer; Skattespecialister; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att klargöra och analysera vilka faktorer som är viktiga vid börsbolagens val av skatterådgivare i Sverige och hur valen har förändrats genom de nya oberoendereglerna. Studien utgår från ett abduktivt angreppssätt medan undersökningsmetoden använder en kombination av kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. LÄS MER

 5. 5. Kapitalflöden till skatteparadis : En modelskapande undersökning av finansiella offshorecentra och ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alvin Wendelius; [2008]
  Nyckelord :Skatteparadis; Ekobrott; Kapitalflöden; Ekonomisk brottslighet; Offshore; OFC; Anseendeförlust; Skatteeffekt; Finansiell politik; Skattepolitik; Skatterådgivning;

  Sammanfattning : Finansiella offshorecentra, eller skatteparadis som de också kallas i dagligt tal, utvecklades som ett alternativ till mellankrigstidens hårt reglerade finansiella marknader. Skatteparadisen har ansetts utgöra räddningen för välbärgades rikedomar genom låga/avsaknad av skatter och en stark banksekretess, medan andra betraktar dem som platser där brottslingar och terrorister tillåts tvätta pengar och finansiera sin verksamhet genom förvaringsplats av kapital. LÄS MER