Sökning: "Skatter"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet Skatter.

 1. 1. Orena revisionsberättelser - Är syftet med den nya regleringen uppfyllt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Renée Sjögren; Marcus Ekström; Jennie Godtlibsen Matsson; [2020]
  Nyckelord :Orena revisionsberättelser; regelförändring; utvärdering; intressenter; nytta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utvärdera om den nya detaljrika revisionsberättelsen uppfyller sina mål, för att på så sätt skapa möjlighet att diskutera huruvida den nya regleringen som infördes år 2016 var relevant eller inte. Metod: Genom en dokumentstudie, har 744 orena revisionsberättelser samlats in via en databas som sekundärkälla. LÄS MER

 2. 2. Uppsalahemmens skatter : Förmögenhetsutvecklingen i Uppsala stad mellan åren 1880–1910

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Hannes Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. High risk, high reward? : -A quantitative study of venture capital investments effect on new business creation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gabriella Hamilton; [2019]
  Nyckelord :Venture capital; New Firm Creation; Innovation; Entrepreneurship; Economic Growth; OECD; Venture capital; Nya företag; Innovation; Entreprenörskap; Ekonomisk tillväxt; OECD;

  Sammanfattning : In this thesis, an econometric analysis has been conducted in order to research the rate of new business creation that venture capital investments potentially generate. Data was gathered from 32 OECD countries between the years 2006-2017, to establish to what degree TEA (total entrepreneurial activity) and TEA opportunity based, was fuelled by venture capital investments. LÄS MER

 4. 4. Lokalisering av huvudkontor bland Sveriges största företag : En studie om drivkrafter som förklarar huvudkontorens lokalisering

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecca Jarlheden; Lovisa Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Branschtillhörighet; drivkraft; flytt; huvudkontor; inflyttningar; lokalisering; skatter; storlek; utflyttningar; ägarförändringar; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Utflyttningar av huvudkontor ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1990-talet och medförde en stor debatt i det svenska näringslivet. Ämnet fick även ökad uppmärksamhet i ekonomisk forskning eftersom det befarades leda till långsiktiga negativa effekter för samhället. LÄS MER

 5. 5. Företagsvärdering i samband med generationsskifte

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oskar Jansson; [2019]
  Nyckelord :värdering; pris; värde; rättvisa; överlåtare; övertagare;

  Sammanfattning : Att göra ett generationsskifte på en lantbruksfastighet idag är inte helt enkelt eftersom det rör sig om stora summor pengar som är inblandade i dessa processer, samtidigt så har värdet på lantbruksfastigheter ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att det finns en stor latent skatteskuld som kan skapa problem för en övertagare att bedriva ett lönsamt företag på fastigheten. LÄS MER