Sökning: "Skattesystemet i usa"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Skattesystemet i usa.

 1. 1. Pokerspel och dess skatterättsliga följder

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anja Garstad; [2007-05-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ingen som läser tidningar, surfar på Internet eller tittar på TV kan undgå att lägga märke till pokerns lavinartade expansion. Poker på Internet och live på TV, i s.k. pokerklubbar och privat, har blivit allt mer accepterad och därmed mer synlig. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av pokervinster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Andersson; [2006]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kortspelet poker har tagit världen med storm under 2000-talet. Utvecklingen har gått oerhört fort, bland annat tack vare TV och Internet. LÄS MER

 3. 3. Den svenska regeringens argumentation för CFC-lagstiftningen i belysning av EG-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frank Thorstensson; [2005]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : CFC står för Controlled Foreign Company och regelsystemets uppkomst härstammar från USA, där det infördes 1934. Sverige införde en motsvarande heltäckande reglering först den 1 januari 1990. LÄS MER