Sökning: "Skatteteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Skatteteori.

 1. 1. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av dagens kommunala fastighetsavgift.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ida Ahlberg; Matilda Sikberg; [2011]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Skatteteori; Offentlig ekonomi; Intressebeskattning.; Business and Economics;

  Sammanfattning : År 2007 valde den svenska regeringen att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en kommunal fastighetsavgift. Denna uppsats utvärderar dagens kommunala fastighetsavgift och konsekvenserna av regeringens beslut. Den syftar även till att ge förslag till hur fastighetsbeskattningen i Sverige kan förbättras. LÄS MER