Sökning: "Skeggs"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Skeggs.

 1. 1. Minnen av Mortalitet : ett minnesarbete med lågutbildade kvinnor

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Lisa Hassellund Hvittensten; [2021]
  Nyckelord :lågutbildade kvinnor; äldre; livslängd; minnesarbete; temporalitet; respektabilitet; skevhet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är resultatet av ett minnesarbete som gjordes med fyra svenska kvinnor, alla i en ålder över 74 år. Syftet var att förstå mer om varför lågutbildade kvinnor har kortare livslängd än grupper med högre utbildning. LÄS MER

 2. 2. Undervärderade och uteslutna? - En kvalitativ undersökning om respektabilitet och klass i relation till utanförskap bland ungdomar med invandrarbakgrund i utsatta områden i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Pellicano; [2021]
  Nyckelord :respektabilitet; utsatta områden; utanförskap; invandrarbakgrund; ojämlikhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars egen självuppfattning utifrån hur de själva anser sig blir sedda och behandlade i samhället just för att de är invandrare och boendes i utsatta områden. Teorin grundas på Beverly Skeggs teori om respektabilitet och klass. LÄS MER

 3. 3. Was the search for respectability a driving force for Western women to join ISIS? : A qualitative study on the choice behind Western women joining ISIS.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ebba Lewitz; [2021]
  Nyckelord :Respectability; Western women; Islamic State; ISIS;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate if women from the Western world joined ISIS in search of respectability. Beverly Skegg’s (1997) theory of respectability was used as the theoretical framework and as a lens to shape the result. LÄS MER

 4. 4. Be your own boss!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Winkel Thorhauge Larsen; Bjørk Nørgaard Andersen; [2021]
  Nyckelord :platformsarbejde; neoliberalisme; klasse; værdi; fleksibilitet; platform labor; neoliberalism; class; value; flexibility; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study seeks to explore how platform labor is rendered invisible and to emphasize the making of class in relation to precarious platform labor in a neoliberal context. Engaging the theoretical frameworks posed by Silvia Federici, Niels van Doorn and Beverley Skeggs, we perform a thematic analysis of three conducted interviews with Wolt couriers, as well as on a debate written by the director of Wolt Denmark, Søren Meier Svendsen, and the Wolt recruiting website likeaboss. LÄS MER

 5. 5. Ett modernt hem – för vem? : En diskursanalys av klassmarkörer i miljonprogrammets planeringsunderlag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Ridderskans; [2021]
  Nyckelord :The Million Programme; respectability; working class; class traits; SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard; Bostadsbyggnadsutredningen; miljonprogrammet; respektabilitet; arbetarklass; klassmarkörer; SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard; Bostadsbyggnadsutredningen;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskas tankegods och diskurser i statens offentliga utredning Höjd bostadsstandard (SOU 1965:32) som utgör det huvudsakliga planeringsunderlaget inför byggandet av miljonprogrammet. Materialet har bearbetats med hjälp av kritisk diskursanalys och analyserats med hjälp av Beverly Skeggs begrepp respektabilitet för att undersöka de klassmarkörer som uttrycks i underlaget. LÄS MER