Sökning: "Skeleton construction"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Skeleton construction.

 1. 1. Jämförelse mellan väggar av korslimmat trä och armerad betong med finita elementmetoden

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Oliver Nexén; Jonas Jonsson; [2020]
  Nyckelord :CLT; Reinforced concrete; FEM-design; Deflection; Utilization; KL-trä; Armerad betong; FEM-design; Nedböjning; Utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar världen negativt. År 2015 togs Parisavtalet fram för att bekämpa klimatkrisen, vilket resulterade i större krav på byggnadssektorn. Byggnadssektorn står för en stor del av både den totala energianvändningen och energirelaterade utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 3. 3. Hand- och armvibrationer i byggbranschen : En studie av vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av vibrationsskador

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Zsofia Böör; Clara Sporrong; [2019]
  Nyckelord :vibration; arbetsmiljö; attityd beteende; arbetsskada; vibrationsreducering; byggproduktion;

  Sammanfattning : At today's construction sites, most of the work is carried out using hand-held and or hand-operated machines that create vibrations. Work with hand-held vibrating machines can result in damage to vessels, nerves and muscles, sometimes even on the skeleton, during continuous work. LÄS MER

 4. 4. Built to be ruins

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elin Schnipper; [2017]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Spanish newspaper El País wrote on the 25th of November 2015 that Spain has 3,4 million empty homes. Today one sees skeletons of unfinished buildings scattered throughout the country as well as finished buildings uninhabited due to corruption and diminished investment opportunities. LÄS MER

 5. 5. Placement of Controls in Construction Equipment Using Operators´Sitting Postures : Process and Recommendations

  Master-uppsats, Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Charlotte Jalkebo; [2014]
  Nyckelord :Motion capture; controls; placement; posture identification; construction equipment; operator environment; volvo ce; depth sensor; inertial; optical; zone of reach; zone of comfort; H-point; SIP; Seat index point; product development; ergonomics; Work Related Musculoskeletal Disorders; Human Machine Interaction; HMI; WRMD; Anthropometry; Catia; RAMSIS; GEometric; Kinematic; backhoe loader; wheel loader; articulated hauler; excavator; Faro-Arm; CMM; Skeleton points; skin points; sitting posture; operating posture; categorization; V model; visual fields; percentile; road condition; skill level; sight point; Abrasion; speed; visibility; FOV; field of view; primary; secondary; tertiary; ZoC; ZoR; mid-eye; Design aid; safety; heavy truck;

  Sammanfattning : An ergonomically designed work environment may decrease work related musculoskeletal disorders, lead to less sick leaves and increase production time for operators and companies all around the world.Volvo Construction Equipment wants to deepen the knowledge and investigate more carefully how operators are actually sitting whilst operating the machines, how this affects placement of controls and furthermore optimize controls placements accordingly. LÄS MER