Sökning: "Skelettsystem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Skelettsystem.

  1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
    Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER