Sökning: "Skellefteå municipality"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Skellefteå municipality.

 1. 1. Faktorer för att stanna kvar inom hemtjänsten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Petra Lindqvist; Emelie Hansson; [2019]
  Nyckelord :Introduction; onboarding process; career development; onboarding; leadership; social support; cooperation; Introduktion; introduktionsprocess; karriärutveckling; onboarding; ledarskap; socialt stöd; samarbete.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera upplevelsen av introduktionsprocessen och den första tiden i arbete hos nyanställda vårdbiträden inom hemtjänsten vid Skellefteå kommun. Detta för att undersöka vad som krävs för att skapa en vilja att stanna kvar inom yrket. LÄS MER

 2. 2. Flygplatsers betydelse för regional utveckling: : En jämförelsestudie mellan Luleå Airport och Skellefteå Airport

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Martin Marklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In northern Sweden the distances are great, which make the air transportation a major key for the accessability since there are lack of alternative means of transportation. In 2007 the government established an investigation on how the airport system in Sweden could be updated. LÄS MER

 3. 3. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Viksten; [2018]
  Nyckelord :förskolegård; förskola; lek; barns utomhusmiljö; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att skapa ett idéförslag som visar hur en förskolegård längs Norrlandskusten kan gestaltas för att stimulera barns allsidiga utveckling och välbefinnande. Gestaltningen utgår från Brännans förskolegård i Skellefteå och ska vara ett inspirerande exempel på hur utomhusverksamheten kan förhålla sig till de klimatförutsättningar som råder i kommunen. LÄS MER

 4. 4. Framtidens arbetsplats : Ledarskap på en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Lundberg; [2018]
  Nyckelord :activity based workplace; change; leadership traits; leadership; aktivitetsbaserad arbetsplats; förändring; ledaregenskaper; ledarskap;

  Sammanfattning : Kontor på arbetsplatser har sedan länge sett väldigt lika ut och därmed format ett arbetssätt som inte varierar tillräckligt mycket. Detta arbetssätt håller i dagsläget på att ändras till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket innebär att den anställde till större del själv kan bestämma var denne ska utföra sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning inom förskolan : En fallstudie utifrån personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Ekström; Malin Hedman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kommuner är stora och komplexa organisationer, vilket sätter press på en fungerande styrning i samtliga delar av verksamheten. Denna studie behandlar ekonomistyrning inom förskoleverksamheten och har fokus på de anställdas perspektiv. LÄS MER