Sökning: "Skeppsbron"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Skeppsbron.

 1. 1. Skeppsbron ReLinked : a site specific development proposal of a historical quay

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Konrad Kowalik; [2019]
  Nyckelord :quay; wharf; skeppsbron; skeppsbrokajen; waterfront; historical development; medieval quay; site specific;

  Sammanfattning : Traffic routes and parked vehicles are frequently directed to quays. This urban pattern disrupt and depopulate the unique interface of the city and sea. Research unanimously confirms the causality between new roads and new traffic. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet i markanvisningstävlingar : Urval, tydlighet och rättvisa

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Ingelmark; Susanna Nettelbladt; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; urban development; land allocation competition; clarity; justice; selection criteria; Social hållbarhet; stadsutveckling; markanvisningstävling; tydlighet; rättvisa; urvalskriterier;

  Sammanfattning : I Sverige idag satsas det allt mer på att bygga hållbara städer, det vill säga mer hållbar stadsutveckling. Hållbarhet har historiskt delats in i tre olika delar: ekonomi, miljö och sociala aspekter. Det finns inte någon allmänt erkänd definition av begreppet social hållbarhet och därför behöver det utforskas. LÄS MER

 3. 3. Från Skeppsbron till Arendal En stadsmorfologisk studie av rumsliga transformationsmönster kring ett skeppsvarv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Karlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Götaverken; Gothenburg; spatial transformation; shipyards; urban morphology; fringe belt;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen iKulturvård60 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:38.... LÄS MER

 4. 4. Redevelopment of Skeppsbron quay in Stockholm, Sweden

  Magister-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Alexandra Starostina; [2017]
  Nyckelord :Redevelopment; quay; embankment; public space; Stockholm; Master plan; water edge; Skeppsbron; water proximity; seasonal activities; temporal objects; permanent objects; flexibility;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Redevelopment of Skeppsbron quay in Stockholm, Sweden

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Alexandra Starostina; [2017]
  Nyckelord :Redevelopment; embankment; quay; Skeppsbron; flexibility; temporary; master plan; public space; design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER