Sökning: "Skiftarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Skiftarbete.

 1. 1. SKIFTARBETE, DYGNSVILA, OCH PATIENTSÄKERHET FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM SLUTENVÅRDEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Wessman; Veronica Eimerhed Skoglund; [2023-06-27]
  Nyckelord :Dygnsvila; patientsäkerhet; schema; sjuksköterska; skiftarbete; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar ofta i skift med oregelbundna arbetstider som resulterar i kort dygnsvila och på sikt utmattning. Den korta dygnsvilan påverkar sjuksköterskans hälsa negativt, men det saknas tydliga resultat som beskriver hur sjuksköterskans patienter och patientsäkerhetsarbete påverkas av detta. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans skiftarbete och dess inverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Rebecca Pettersson; Patricia Galatean; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvar är att utföra patientsäker vård, genom att arbeta med evidensbaserad och förebyggande omvårdnad. Sjuksköterskor i Sverige jobbar ofta treskift inom den slutna vården, vilket innebär att sjuksköterskor roterar olika skift olika tider på dygnet. LÄS MER

 3. 3. "POLISER HAR VÄL BLIVIT GRAVIDA FÖRUT" : En studie om att som polis i yttre tjänst bli mamma

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Linda Bergman; [2023]
  Nyckelord :graviditet; polis; mamma; skiftarbete; förälder; föräldraledighet; omplacering; gravid;

  Sammanfattning : After pregnancy and maternity leave some women choose to quit their jobs as police officers out on the streets. In this study ten women from the same police district has been interviewed about their experiences of as a woman and police officer becoming a mum. LÄS MER

 4. 4. Work-life balance möjlighet att predicera Intention to quit hos skiftarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Teodor Kjellberg; Sara Lundin; [2023]
  Nyckelord :Work-life balance WLB ; Work-family conflict WFC ; Family-work conflict FWC ; Intention to quit ITQ ; Skiftarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan Work-life balance (WLB) och intentionen att säga upp sig (ITQ) hos skiftarbetare. För att undersöka Work-life balance relation till intentionen att säga upp sig delades work-life balance upp i sina underkategorier Work-family conflict (WFC) och Family-work conflict (FWC). LÄS MER

 5. 5. Obekväma arbetstider och dess påverkan på industriarbetares välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Marina Hultén; Tova Zanton; [2023]
  Nyckelord :Nattarbete; skiftarbete; obekväma arbetstider; välmående; återhämtning; sömn; work-life balance; lärande; fenomenologi.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medarbetare upplever att deras obekväma arbetstider påverkar deras välmående i utifrån tre invarianta teman; återhämtning, work-life balance samt lärande. Uppsatsen präglas av ett medarbetarperspektiv på ett stort industriföretag där fyra medarbetare har intervjuats. LÄS MER