Sökning: "Skillnad mellan hälsa och livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Skillnad mellan hälsa och livskvalitet.

 1. 1. Den fysiska aktivitetens påverkan på hundägarens uppfattning om hull, kroppsform och aktivitetsnivå : en interventionsstudie med hund och hundägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2022]
  Nyckelord :”body condition score”; “body mass index”; fysisk aktivitet; träning; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är vanligt hos både hundar och människor i vår del av världen. Dessa problem ökar risken för att drabbas av sjukdomar och försämrad livskvalitet för såväl hund som människa. För båda gäller att en normaliserad kroppsvikt och/eller hull leder till en förbättrad hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. FALLS EFFICACY SCALE-INTERNATIONAL VID MÄTNING AV RÄDSLA FÖR ATT FALLA HOS PERSONER SOM DRABBATS AV STROKE : En tvärsnittsstudie innefattande rädsla för att falla och hälsorelaterad livskvalitet hos svenska strokedrabbade individer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktor Sjöberg; Caroline Nilson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strokedrabbade personer tillhör en patientgrupp som ofta lever med livslånga funktionsnedsättningar. En vanlig funktionsnedsättning är nedsatt balans som leder till ökad risk för att falla. LÄS MER

 3. 3. Perfektionism, psykisk ohälsa och livskvalitet bland psykologstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Björkvik; Ronja Bolin; [2020]
  Nyckelord :Perfectionism; mental health; life satisfaction; CPQ; DASS-21; SWLS; Perfektionism; psykisk hälsa; livskvalitet; CPQ; DASS-21; SWLS;

  Sammanfattning : Perfektionism blir allt vanligare i västvärlden. Parallellt ökar psykisk ohälsa bland ungdomar. Därmed är det av intresse att undersöka huruvida de parallella ökningarna i perfektionism och psykisk ohälsa hänger ihop. Utbrändhet är en form av psykisk ohälsa som har visat sig vara förknippat med perfektionism. LÄS MER

 4. 4. EXPRESSIVE WRITING: QUALITY OF LIFE, PRONOUNS AND WORKING MEMORY - A PILOT STUDY

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helén Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Expressive writing; time management; working memory; AOSPAN; OSPAN; flexible use of pronouns; first-person pronoun singular. physical health; psychological health; optimism; LOT-R; Quality of Life; BBQ; JASP.; Expressivt skrivande; tidsanvändning; arbetsminne; AOSPAN; OSPAN; flexibel pronomenanvändning; första person pronomen singular; fysisk hälsa; psykologisk hälsa; optimism; LOT-R; Quality of Life; livskvalitet; BBQ; JASP.;

  Sammanfattning : For 30 years researchers have studied Expressive Writing (EW) - writing emotionally about a trauma 3-5 times for 15-30 minutes, while controls (CW) objectively write about, most often, time management. Previous research has documented associations, in the trauma condition, between flexible use of pronouns and physical health, or between trauma writing and improvement of working memory (WM). LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet hos beroendepatienter som behandlas med centralstimulantia eller opioider

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie von Garaguly; Jessica Lindgren; [2017-12-27]
  Nyckelord :Läkemedelsbehandling; Opioider; Centralstimulantia; Livskvalitet; Omvårdnad; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med opiatberoende och patienter med ADHD-diagnos kan erbjudas läkemedelsbehandling och stöd inom beroendevården. I mötet med patienten får sjuksköterskan kunskap om patientens livskvalitet. Idag används inga standardiserade instrument inom beroendevården i Göteborg för att försöka mäta detta. LÄS MER