Sökning: "Skillnaden"

Visar resultat 1 - 5 av 4644 uppsatser innehållade ordet Skillnaden.

 1. 1. FUNDAMENT I ENGELSKA OCH SVENSKA - En jämförelse av en engelsk populärvetenskaplig text och dess svenska översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2023-03-20]
  Nyckelord :översättningsstrategier; fundament; engelska; svenska; Chesterman; populärvetenskap;

  Sammanfattning : I studien analyseras strukturen hos 150 engelska fundament och deras svenska översättningar ur ett nästan sammanhängande utdrag från den engelska populärvetenskapliga boken Berlin: The Downfall 1945 och dess svenska översättning Berlin: Slutstriden 1945. Jämförelsen utgår främst ifrån flertalet av Andrew Chestermans översättningsstrategier, och även från grammatiska skillnader mellan engelska och svenska. LÄS MER

 2. 2. UNGDOMAR MED DIABETES TYP 1 OCH DERAS UPPLEVELSER AV ÖVERGÅNGEN TILL VUXENSJUKVÅRD - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Dalin; Matilda Nilsson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ I ; Barnsjukvård; Sjuksköterska ; Transition; Ungdomar; Upplevelser; Vuxensjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som är vanligast att insjukna i runt 10-årsålde rn. Det innebär att en transition från barnsjukvård till vuxensjukvård kommer ske och att ansvaret för egenvården kommer läggas över på ungdomen. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan förebygger PVK-relaterade infektioner – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mina Du Rietz; Tim Liljeblad; [2023-03-15]
  Nyckelord :Perifer venkateter; infektion; sjuksköterska; patientlidande; följsamhet; basala hygienrutiner; riktlinjer; förband;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinteknisk produkt inom slutenvården. Årligen används över två miljarder PVK världen över. PVK är till stor hjälp när patienter är i behov av intravenös behandling. LÄS MER

 4. 4. MIGRATIONSNARRATIVET I SVERIGE – SKILLNADEN PÅ FLYKTINGAR OCH FLYKTINGAR En kvalitativ gestaltningsanalys av flyktingnarrativet hos Sveriges regering mellan flyktingkriserna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Landin; [2023-02-13]
  Nyckelord :Refugees; Narrative; Framing analysis; Swedish government; Refugee crisis 2015; Refugee crisis 2022; Solidarity; Threat; Benefit;

  Sammanfattning : The European refugee crises in 2015 and 2022 has been labelled as two of the worst refugee crises in Europe since the second world war. The response from the Swedish government has been vastly different between the two crises. LÄS MER

 5. 5. Vad upplever förskolläraren som stressande? : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :My Newstam; Mia Larsson; [2023]
  Nyckelord :Förskollärare; kontroll; krav; stress; stöd;

  Sammanfattning : Det går inte att förbise att stress är ett förekommande problem inom förskolan. I Lärarförbundets (2018) granskning har det kommit flera rapporter om att stressen hos förskollärare är hög samt att sjukskrivningarna ökar. LÄS MER