Sökning: "Skillnader mellan Sverige och USA rättssystem"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Skillnader mellan Sverige och USA rättssystem.

 1. 1. General Anti-Avoidance Rules and Legal Certainty in Sweden, USA and China – A taxation determined by legal culture?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Markus Nyberg Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tax Avoidance; Legal Certainty; GAAR; Sweden; United States; USA; U.S.; China; General Anti-Avoidance Rules; Tax law; skatterätt; internationell skatterätt; international tax law; ATAD; BEPS Project; Chinese GAAR; SAAR; OECD; Swedish GAAR; U.S. GAAR; People s Republic of China; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The occurrence of taxpayers implementing arrangements without commercial purpose to avoid tax laws and reduce their taxation, id est tax avoidance, is counteracted in most legal systems with different methods. Most jurisdictions have implemented not only Specific Anti-Avoidance Rules ("SAARs"), but also General Anti Avoidance Rules ("GAARs") to counteract tax avoidance. LÄS MER

 2. 2. Oskäliga avtalsvillkor - en jämförelse mellan svensk och amerikansk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Sidén; [2009]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att belysa likheter och skillnader i svensk och amerikansk rätt beträffande olika sätt att angripa oskäliga avtalsvillkor. Tidigare användes, både i den svenska och amerikanska rättsordningen, olika tolkningsmetoder för att komma tillrätta med ett oskäligt resultat. LÄS MER

 3. 3. Komparativ studie av svensk och amerikansk avtalsrätt - avtals ingående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Nordenvik; [2004]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Förmögenhetsrätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser skillnader och likheter mellan svensk rätt och amerikansk avtalsrätt vid slutande av avtal. Den svenska rätten har rötter i civil law familjen, medan den amerikanska tillhör common law. De olika förhållandena till rätten speglar naturligtvis av sig i rättsreglerna. LÄS MER