Sökning: "Skillnader mellan Sverige och polen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Skillnader mellan Sverige och polen.

 1. 1. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 2. 2. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. Idrottsdeltagande i sex länder: Vilken roll spelar ekonomiskt välstånd och socioekonomisk jämlikhet?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Pröckl; [2017]
  Nyckelord :välfärdsstaten; postmaterialistiska värderingar; makrostruktur; inkomstfördelning; idrottsdeltagande;

  Sammanfattning : Studien handlar om att ur ett sociologiskt perspektiv, titta på skillnader i idrottsdeltagande mellan tre tvillingpar av länder, dels på aggregerad nivå och dels på skillnader i idrottsdeltagande mellan olika sociala grupper som kön, ålder och utbildningsnivå. Grundtanken är att i mer jämlika och ekonomisk utvecklade länder borde idrottsdeltagandet vara högre och skillnader mellan olika grupper borde vara mindre jämfört med ojämlika och mindre rika länder. LÄS MER

 4. 4. Offshoring av produktion i svenska företag inom EU : En studie kring hur företag resonerar och vad de bör ta hänsyn till vid offshoring

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Josefin Ilic; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är det lättare än någonsin för företag att dela upp värdekedjan utan att behöva ta större hänsyn till det geografiska läget. Frihandel mellan EU-länder och framsteg inom informations- och kommunikationsteknik gör det möjligt för företag att dra nytta av skillnader i kostnader mellan olika länder. LÄS MER

 5. 5. Sverige-Polen, marknadskommunikation på två olika marknader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Magdalena Danielsson; Linnea Karlén; [2010]
  Nyckelord :globalisering; marknadskommunikation; planerade budskap; oplanerade budskap;

  Sammanfattning : Dagens ökade internetanvändning har öppnat upp möjligheten till etablering på en global marknad vilket har lett till ett ökat intresse att utforska nya potentiella marknader. Vi har därför gjort en studie av hur potentiella kunder i Polen och Sverige vill få information om en fastighetsmäklarbyrå för att se vilka likheter och skillnader som finns emellan länderna. LÄS MER