Sökning: "Skilsmässobarn"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Skilsmässobarn.

 1. 1. Are Children to Divorced Parents Worse at Managing Stress? Task-Switching Performance and Induced Stress for Adult Children of Marriage and Divorce

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emmie Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Adult children of divorce; stress; task-switching; executive functions; switch cost; mixing cost; Vuxna skilsmässobarn; stress; task-switching; exekutiva funktioner; switch cost; mixing cost;

  Sammanfattning : Prior research shows that adult children of divorce (ACD) exhibit higher levels of perceived stress than adult children of marriage (ACM), and thus, potentially lower tolerance to stress. The comparison of ACD/ACM in Sweden has not been sufficiently studied. LÄS MER

 2. 2. Vuxna skilsmässobarn : Upplevda emotioner och betydelse för den sociala identiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Clara Andersson; Felicia Tobiasson; [2021]
  Nyckelord :Perceived emotions; adult divorced children; attachment; social identity; conflict; Upplevda emotioner; vuxna skilsmässobarn; anknytning; social identitet; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån barnets perspektiv förstå upplevelser kring föräldrarnas separation och dess betydelse för vuxenlivet. Utifrån en kvalitativ metod studeras vuxna skilsmässobarn och deras upplevda emotioner samt innebörd för den sociala identiteten. LÄS MER

 3. 3. Adult Children of Divorce : Stress and Well-Being

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emmie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Adult children of divorce; stress; well-being; HPA axis; dysregulated cortisol levels; Vuxna skilsmässobarn; stress; välbefinnande; HPA axeln; oregelbundna kortisol nivåer;

  Sammanfattning : Parental divorce has not only been associated with negative long-term effects for children of divorce (CD), but also for adult children of divorce (ACD). ACD more often have poorer mental well-being than adult children of marriage (ACM). Neurological research further suggests that ACD have lower baseline levels of the “stress hormone” cortisol. LÄS MER

 4. 4. Är skilsmässobarn mindre utbildade? : En kvantitativ studie om skilsmässobarn födda 1978 och deras val av vidareutbildning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Registerdata; resurs; separation; skilsmässa; socialt kapital; utbildning;

  Sammanfattning : Alla de länder som ingår i EU har ett gemensamt mål gällande utbildning, vilket är att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter till en högre utbildning. Sverige har fått mycket beröm för de åtgärder som gjorts för att nå detta mål, men har dessa åtgärder uteslutit de negativa effekter som tidigare forskning har funnit att en skilsmässa har på barnen? Syftet med uppsatsen var att undersöka om föräldrarnas skilsmässa (och separation) har påverkat barnens val till vidareutbildning på universitet och/eller högskola. LÄS MER

 5. 5. Föräldraseparationers påverkan på de uppvuxna barnens romantiska relationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Michelle Malm; Clara Nylund; [2018]
  Nyckelord :children of divorce; parents; separation; relations; skilsmässobarn; föräldrar; separation; relationer;

  Sammanfattning : Separationer har blivit alltmer vanligt i dagens samhälle i Sverige. Idag separerar drygthälften av alla par, vilket kan medföra flera olika typer av konsekvenser för barnen i familjen.Vad tidigare forskning har funnit är att barnens mentala hälsa påverkas negativt men ocksåvissa attitydförändringar till romantiska relationer överlag. LÄS MER