Sökning: "Skin mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Skin mångfald.

 1. 1. Dagens representation av etniciteter i marknadskommunikation av kosmetika : Hur Kicks inkluderar mångfald i deras mediekanaler

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Kristin Hägglund; Ruta Iohannes Haile; Sandra Karlberg; [2020]
  Nyckelord :Media; representation; rasifiering; etniciteter;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mångfald representeras inom sminkindustrin i Skandinavien, med fokus på Kicks. Undersökningen är baserad på en analys av innehållet på Kicks Facebook-sida och deras hållbarhetsrapporter. Materialet som analyserats är hämtat från tidsperioden 2017-2018. LÄS MER

 2. 2. Användning av getter för naturvård i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Sandelius; [2019]
  Nyckelord :bete; sly; brandgator; betesmarker;

  Sammanfattning : Getter finns i hela världen. De har som störst betydelse i utvecklingsländer, men har även haft betydelse i Sverige för produktion av mjölk, kött, hudar, ragg och horn. Under mitten av 1800-talet fanns det cirka 170.000 getter i landet, men de minskade kraftigt när skogsindustrin tog fart, eftersom att de ansågs förstöra skog och mark. LÄS MER

 3. 3. Kriminella Stereotyper : En studie om populärkulturell visualisering av kriminella män i datorspel och hur betraktarens tokning påverkas av attribut och hudfärg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Stereotypes; Diversity; Character Design; Crime; Stereotyper; Mångfald; Karaktärsdesign; Kriminalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken påverkan olika attribut hos en karaktär har på hur de uppfattas som mer eller mindre kriminella hos svenska spelutvecklarstudenter, och om dessa attribut har olika påverkan beroende på karaktärens hudfärg. Till undersökningen skapades sex karaktärer designade utefter karaktärer i spelet Grand Theft Auto 5(2013) och studien The Criminal Stereotype (Maclin, 2006). LÄS MER

 4. 4. SKIN : Mångfald och motstånd inom svensk skinheadkultur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Elinore Lindén; [2018]
  Nyckelord :Skinnskalle; Skinhead; Subkultur; Mode; Nazism; Nationalism; Våld; Kroppslighet; Intersektionalitet; Postkolonial; den Andre; Etnicitet; Funktionalitet; Klass; Genus; Maskulinitet; Homosocialitet; Sexualitet; Queer;

  Sammanfattning : This historic study is expanded with a contemporary view. It has interdisciplinary connections to fashion--‐, gender--‐ and postcolonial studies. The analysis is based on interwievs with Swedish skinheads with a wide range of backgrounds and experiences. LÄS MER

 5. 5. Intersektionalitet i bokbranschen : En analys av mångfald hos huvudkaraktärer i ungdomsböcker, baserad på tre förlags utgivning år 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Sköld; [2018]
  Nyckelord :Literature; adversity; book publishing; culture; ethnicity; sexuality; gender; disability; illness; publishing company; youth literature; intersectional; Litteratur; mångfald; bokutgivning; kultur; etnicitet; sexualitet; kön; funktionsvariation; sjukdom; bokförlag; ungdomslitteratur; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka tre av Sveriges största bokförlag och hur deras utgivning har sett ut när det kommer till mångfald av hudfärg, sexualitet och olika typer av sjukdomar inom ungdomslitteraturen. Till syftet fanns det två frågor som skulle besvaras: Hur har utgivningen av ungdomsböcker (12 år och uppåt) hos tre stora bokförlag sett ut under 2015 när det kommer till mångfald? Hur ser mångfalden ut hos huvudkaraktärerna ut i de utgivna böckerna? För att nå syftet med arbetet användes både kvalitativ och kvantitativ undersökning, vilket medförde att det blev två typer av undersöningar, dels en undersökning kring mångfalden hos huvudkaraktärerna, men även en statistisk undersökning där resultatet visade att mångfalden inte var så stor bland huvudkaraktärerna som man kanske skulle vilja att den var. LÄS MER