Sökning: "Skivindustri"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Skivindustri.

 1. 1. Att nå ut med musik : de nya vägarna mellan musikskaparen och lyssnaren

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Maria Lindqwist; [2011]
  Nyckelord :musikindustri; skivbolag; artist; lansering;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att ge svar på några av de frågor man som artist kan ha inför en skivlansering. Arbetet är av samtidsskildrande art med en historisk tillbakablick till varför vi idag står där vi står när det handlar om skivindustri, lansering, ekonomisk vinst och exponering för musik. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller icke vara : - en analys av svensk skivindustri

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Filip Kutrzeba; Martin Thalström; [2007]
  Nyckelord :Skivindustri; Nedladdning; Marknadsföring; Attitydförändring;

  Sammanfattning : Svensk skivindustri har från år 2000 till 2006 förlorat cirka 50 procent av sin totala omsättning i försäljning av fonogram. Flertalet förklaringar till denna nedgång finns att tillgå men ingen har hitintills lagt fram något konkret förslag på hur man ska kunna vända denna negativa utveckling. LÄS MER

 3. 3. Normativa förändringar i informationssamhället : Internet och fildelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Stefan Larsson; [2005]
  Nyckelord :IT-rätt; IT-samhället; informationssamhället; informationsteknik; Internet; samhällsförändring; normer; upphovsrätt; musik; Private law; Civilrätt; Sociology; Sociologi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : IT har kommit långt ifrån att bara vara en teknikfråga. Informationsteknologin har del i en samhällsförändring som pågår mitt framför våra ögon. LÄS MER