Sökning: "Skjuvförsök"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Skjuvförsök.

 1. 1. Evaluating the Undrained Shear Strength of Sulphide-Bearing Soils in the Sundsvall Area

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustaf Holm; [2022]
  Nyckelord :Clay; cone factor; CONRAD; CPT; fall cone; field vane test; reduction; CONRAD; CPT; fallkonförsök; konfaktor; lera; reduktion; vingförsök;

  Sammanfattning : Sulphide soils in Sweden are mainly found along the northeast coastline. These soils area characterized by their fine grain size, low shear strength and black, or grey, color. These soils are also found further south, in the Sundsvall area in Västernorrland, but have slightly lower sulphide content there. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av hållfasthet i sulfidhaltig silt : Området Ön i centrala Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mattias Lindström; [2022]
  Nyckelord :Sulfidjord; sulfidsilt; hållfasthet; triaxialförsök;

  Sammanfattning : Beräkningar för släntstabilitet för finkorniga jordar baseras traditionellt sätt på den odräneradeskjuvhållfastheten bestämd genom vingförsök, fallkonförsök och CPT-sonderingar. Hållfasthetensom erhålls från dessa tre försök korrigeras med empirisk erfarenhet vid framtagning av denodränerade skjuvhållfastheten. LÄS MER

 3. 3. Skjuvkapacitet i råspontsluckor - Undersökning av råspontsluckors skjuvkapacitet samt momentmodell för stabilisering av byggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ludvig Ruhr; [2022]
  Nyckelord :Råspont; tounge and groove; Råspontsluckor; Underlagsspont; Underlagsspontluckor; Horisontalstabilisering av tak; Horisontalstabilisering med råspont; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden there is a long-standing tradition of building houses out of wood. In the year 2022 it is expected that 15 000 houses will be built, where the majority are built out of wood. There is an aim to build more out of wood since it has less impact on the climate than other materials. LÄS MER

 4. 4. Osäkerhetsbedömning av skjuvhållfasthet i lera längs med Göta älv

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Johanna Dyberg; [2021]
  Nyckelord :Bayesian statistics; uncertainty; geotechnical risk evaluation; extended multivariate analysis; Göta älv river; slope stability.; Bayesiansk statistik; osäkerhet; geoteknisk riskbedömning; utökad multivariabelanalys; Göta älv; släntstabilitet.;

  Sammanfattning : Vid geotekniska arbeten är osäkerheter oundvikliga, men i stället för att hantera dessa som okända parametrar kan geotekniker med hjälp av bayesiansk statistik hantera geotekniska osäkerheter som slumpmässiga variabler med en sannolikhetsfördelning. I detta arbete har den bayesianska metoden utökad multivariabelanalys (EMA) tillämpats för bedömning av odränerad skjuvhållfasthet (𝑐u) i leror längs med Göta älv. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of cone factors for CPT-evaluation in CONRAD of sulphide- bearing soil in Mälardalen

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Matilda Garpefjäll; Hugo Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Sulphide soil; clay; CPT-evaluation; CONRAD; Mälardalen; Sulfidjord; lera; CPT-utvärdering; CONRAD; Mälardalen;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to investigate how to evaluate CPT-soundings in sulphide soilfrom Mälardalen in CONRAD. The objective is to conclude whether sulphide soil from Mälardalenshould be evaluated with existing methods or a new method should be developed. LÄS MER