Sökning: "Skoglund SLU"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Skoglund SLU.

 1. 1. Förekomst av rådjur och dovhjort i förhållande till varandra : möjliga effekter av födokonkurrens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Olof Skoglund; Axel Lomander; [2022]
  Nyckelord :dovhjort; rådjur; avskjutning; konkurrens; föda;

  Sammanfattning : Competition in ecosystems can occur in different ways and it is especially important to understand the competition due to well-functioning game management in order to predict what will happen to the competitive situation if something change in the ecosystem. Competition between herbivores can limit certain ecosystem services or lead to a reduction in the biodiversity. LÄS MER

 2. 2. Gender related differences in rabbit meat quality

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Jonna Linnéa Skoglund; [2021]
  Nyckelord :rabbit; Oryctolagus cuniculus; meat quality; gender;

  Sammanfattning : The interest in rabbit meat for human consumption is increasing in Sweden due to its good nutritional value and environmental sustainability. To meet the new interest and to optimize the production of rabbit meat it is important to know the fundamental of rabbit meat quality and what factors affecting it. LÄS MER

 3. 3. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Skoglund; [2018]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Sammanfattning : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Quantification of short chain fatty acids in serum and plasma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Jonna Skoglund; [2016]
  Nyckelord :short chain fatty acids; type 2 diabetes; GC-MS; dietary fibre; serum; plasma;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes (T2D) has become a major problem around the world. Current research has linked a high dietary fibre (DF)- intake with a number of health benefits and possible prevention of T2D. One proposed mechanism is via short chain fatty acids (SCFA), which are produced from fermentation of DF in the colon by the microflora. LÄS MER

 5. 5. How to communicate environmental efforts for value creation : a case study from a Swedish waste contractor in a B2B setting

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fanny Skoglund; [2015]
  Nyckelord :Corporate identity; CSR; ; Environmental communication; image differentiation;

  Sammanfattning : Stakeholders’ pressure and expectations regarding environmental responsibility have forced companies’ to work with Corporate Social Responsibility (CSR) as an integrated part of their business strategy. Environmental responsibility is therefore valued higher than ever before and must be effectively communicated towards stakeholders’. LÄS MER