Sökning: "Skogsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Skogsbranschen.

 1. 1. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 2. 2. Sudetisk lärk – ett alternativ för sydsvenska skogar?

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Ella Bjelkered; [2024]
  Nyckelord :Lärk; förädling; Larix; klimatförändringar; skogsbruk;

  Sammanfattning : Den svenska skogsbranschen möter betydande utmaningar med de globala klimatförändringarna som hotar framtida råvaruförsörjning. Högst troligtvis bidrar klimatförändringar till ökade stormar och en övergång till varmare och torrare förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Det sitter i timret : Maskulinitetsnormer inom den svenska skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ester Jakobsson; Anna Rickeberg; [2023]
  Nyckelord :Gender; masculinity-norms; hegemonic masculinity; forestry industry; workplace; equality; gendered organizations; masculinity; femininity; Swedish forestry sector.;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the meaning of masculinity norms within the forestry sector in Sweden, and how these norms affect the gender equality within the industry. A qualitative research method was applied to highlight and investigate the research aim and questions. LÄS MER

 4. 4. Differens i volym mellan skördardata och laserdata i slutavverkningsbestånd

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Sarah Olofsson; Felix Östlund; [2023]
  Nyckelord :flygburen laserskanning; fjärranalys; slutavverkningsbestånd; skördare;

  Sammanfattning : Sedan den flygburna nationella laserskanningen påbörjades 2009 har Skogliga grunddata blivit ett viktigt verktyg för de verksamma i skogsbranschen både tidsmässigt, praktiskt och ekonomiskt. Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet påbörjade 2018 en andra nationell skanningsomgång. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet på hållbarhetsrapporter inom skogsbranschen : En kvalitativ innehållsanalys om kvaliteten i skogsbranschens hållbarhetsrapporter utifrån trovärdighet och relevans 

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Slivo; Isabell Slivo; [2023]
  Nyckelord :GRI; sustainability reports; sustainability; quality; stakeholder; legitimacy; credibility and relevance; GRI; hållbarhetsrapporter; hållbarhet; kvalitet; intressent; legitimitet; trovärdighet och relevans;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Hållbarhetsrapporter blir allt viktigare för företag över hela världen till följd av samhällets fruktan och oro för miljöförstöringar, växthuseffekten, klimatförändringar och även mänskliga rättigheter där metoder rörande ett socialt ansvar uppmuntrats. Skogen framstår som viktig för hållbara material och produkter då den redogörs som väsentlig i klimatomställningen. LÄS MER