Sökning: "Skogsindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Skogsindustri.

 1. 1. Lärkens framtid i svensk förädlingsindustri : råvaruförsörjning och efterfrågan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Albin Lindquist; [2022]
  Nyckelord :hybridlärk; klimatförändringar; sibirisk lärk; skogsbruk;

  Sammanfattning : Val av trädslag vid skogsföryngring kan ha en stor inverkan på skogsägandets lönsamhet då olika trädslag har olika egenskaper och preferenser gällande exempelvis jordmån och klimat. Felaktiga val av trädarter kan också leda till skador på grund av storm, brand och biotiska skadegörare. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning i skogsbranschen : En kvalitativ studie om hur legitimeringsstrategier påverkar skogsbolagens redogörelse för negativ information

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ellenor Ravnell; Marcus Fougner; [2022]
  Nyckelord :Balance; forest industry; GRI; sustainability reporting; legitimacy strategy; Balans; skogsindustri; GRI; hållbarhetsredovisning; legitimeringsstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens rådande klimat- och artkris ökar förväntningarna på skogsindustrins hållbarhetsarbete och därmed även kvaliteten på dess hållbarhetsredovisningar. Ingen information som kan tänkas påverka intressenternas beslut får uteslutas och inte heller bestå av endast selektiv vald information som bara speglar gynnsamma aspekter av företaget. LÄS MER

 3. 3. Ser inte skogen för alla träd : Reducering av kvalitetsbristkostnader enligt förbättringscykeln DMAIC. En fallstudie vid Derome Timber AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Erik Johansson; [2022]
  Nyckelord :Cost of quality; DMAIC; Lean Six Sigma; Sawmill industry; Forest industry; Kvalitetsbristkostnader; DMAIC; Lean Sex Sigma; Sågverksindustri; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är den tredje största exportören av skogsprodukter i världen och närmare 80% av produktionen exporteras. Den höga efterfrågan på svenska skogsprodukter har tillåtit det svenska sågverksföretaget Derome Timber AB att göra nyinvesteringar som resulterat i ökad produktion. LÄS MER

 4. 4. Skogsindustrin och cirkularitet : Utmaningar och motivationsfaktorer vid implementering av cirkulär affärsmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Östman; Emma Melin; [2022]
  Nyckelord :cirkulära affärsmodeller; affärsmodeller; cirkularitet; hållbarhet; skogsindustri; skogsbruk; svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Swedish forestry has a history of being conceived as a catalyst for economic growth and welfare, nearly representing a cornerstone in society. Multiple Swedish forest industries have taken actions to become more circular throughout the years, pointing mainly at environmental sustainability. LÄS MER

 5. 5. Optimeringsmodell av timmerfördelningen i en produktionskedja : En fallstudie för Norra Timber

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Isabella Olsson; [2022]
  Nyckelord :Optimeringsmodell; Timmer; Timmerfördelning; Optimering; Produktionskedja; Norra Timber;

  Sammanfattning : Ekonomisk hållbarhet har blivit en viktig faktor för företag inom tunga industrier. Genom att nyttja och kombinera olika teorier i optimeringslära är det möjligt att utföra kostnadseffektiviseringar för en produktionskedja. LÄS MER