Sökning: "Skogskyrkogården"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Skogskyrkogården.

 1. 1. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2018]
  Nyckelord :Meditationslunden; paraplyalm; Skogskyrkogården; urvalsmetod för växter; växtkaraktär;

  Sammanfattning : Paraplyalmarna i Meditationslunden är symboliska för Skogskyrkogården, men deras framtid är hotad av almsjukan. Vad skulle hända om man var tvungen att ta bort dem? Hur kan platsens karaktär på bästa sätt bevaras om almarna inte kan vara kvar? Dessa frågor var grunden till denna uppsats vars syfte är att undersöka hur man kan gå tillväga för att hitta lämpliga ersättande trädarter för paraplyalmarna i Meditationslunden. LÄS MER

 2. 2. Tallarna växer : en studie om föryngringsarbetet av tallpelarsalen på Skogskyrkogården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andreas Ädling; [2017]
  Nyckelord :Skogskyrkogården; föryngring; visuell analys; tallpelarsal; tall; pinus sylvestris;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och diskutera hur föryngringen av tallbestånd med tallpelarsalskaraktär har utförts i Sverige med fokus på Skogskyrkogården i Stockholm. Detta genomfördes med två olika metoder: en intervjustudie, med en kompletterade källstudie, och en visuell analys. LÄS MER

 3. 3. Att vila i naturen : gestaltningsförslag för en askgravlund på Skogskyrkogården i Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Hallgren; [2011]
  Nyckelord :gestaltningsförslag; Skogskyrkogården; begravningsplats; askgravlund; askgravplats; känslokoncept; landskapsarkitektur; koncept;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete inom ämnet landskapsarkitektur. Arbetet är ett gestaltningsförslag för en askgravlund på Skogskyrkogården i Stockholm.Syftet med examensarbetet är att göra en gestaltning och att arbeta med ett känslokoncept. Det vill säga att gestalta med avsikt att skapa en viss sinnesstämning hos besökaren. LÄS MER

 4. 4. Den sista vilan : vad kännetecknar en rofylld begravningsplats?

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Ylva Tomasdotter; [2009]
  Nyckelord :rofylld; begravningsplats; miljöpsykologi; Överklinten; Skogskyrkogården i Stockholm; Gamla kyrkogården i Malmö;

  Sammanfattning : This essay examines the criteria for a peaceful cemetery. First there is a short history of the Swedish funeral place. After that follows the definitions of a peaceful place according to environmental psychology. From these definitions an analysis method is constructed for identifying a peaceful cemetery. LÄS MER