Sökning: "Skogsmaskiner"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Skogsmaskiner.

 1. 1. Utveckling av AdBluetank : Produktutveckling av AdBluetank för Rottne Industris skogsmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victoria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :AdBlue; AdBluetank; Plasttank; Produktutveckling; Rottne Industri AB; Skogsmaskiner;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i Rottne mot Rottne Industri AB under hösten 2018 och är ett examensarbete för programmet högskoleingenjör Teknisk design med inriktning produktdesign, D0023A, vid Luleå tekniska universitet. Rottne Industri AB tillverkar skogsmaskiner i varianterna skördare och skotare. LÄS MER

 2. 2. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rasmus Wictorsson; [2019]
  Nyckelord :fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Sammanfattning : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. LÄS MER

 3. 3. Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marie Bergengren; [2018]
  Nyckelord :källa; källmiljö; skogsbruk; skog; trakthyggesbruk; avverkning; grundvatten; utströmningsområde; grundvattennivå; grundvattenflöde; ekosystem; biotop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska mångfalden. Svenska skogar är rika på källor, som riskerar att påverkas av närliggande skogsbruk. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar skogsmaskinförare?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Björn Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; forest machine operators; SCA; survey study; Motivation; motivationsfaktorer; skogsmaskinförare; SCA; enkätundersökning;

  Sammanfattning : The Swedish forestry industry has since the beginning of the mechanization in the 1950´s had a technology development that streamlined the industry and reduced costs. The role of lumberjacks has changed a lot since hand tools were replaced by high-tech forestry machines. LÄS MER

 5. 5. Influence of logging residues on MeHg accumulation in soil

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Mercury methylation; Forestry; Dissolved organic matter; Soil temperature; Soil water content;

  Sammanfattning : Forestry has been found to increase the accumulation of methyl mercury (MeHg), a highly neurotoxic compound, in forest soils. However, little is known about how forestry influences catchment processes that governs the mercury (Hg) methylation process. LÄS MER