Sökning: "Skola och historia"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Skola och historia.

 1. 1. Inställning till ämnet idrott och hälsa bland gymnasielärare : En kvalitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Dagnell; [2021]
  Nyckelord :inställning; syn; ämne; idrott och hälsa; lärare; gymnasielärare; kvalitativ metod; professionsteori; idrottsämnets historia; elever; status;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilken inställning gymnasielärare har till ämnet idrott och hälsa. Tanken om detta har skapats från de historier som författaren har tagit del av, där lärare i ämnet idrott och hälsa har berättat hur andra lärare har haft en problematisk syn på ämnet och behandlat det därefter. LÄS MER

 2. 2. Kontroverser kring religion innanför murarna : En studie om hur kontroversiella frågor hanteras i samhällskunskaps- och religionskunskapsundervisning förlagd inom Sveriges statliga tvångsvård

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :John Broström; [2021]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religion; SiS; religionskunskap; samhällskunskap; skola; tvångsvård;

  Sammanfattning : This essay relates to the field of study which in an international context, since the 1970s has been termed controversial issues education. My essay deals with how controversial issues are handled within the teaching of social and religious studies at juvenile detention centres. The central questions are: 1. LÄS MER

 3. 3. När jag gick i skolan läste vi om : En kvalitativ intervjustudie om vad det undervisas om ihistorieundervisning för grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Andreas Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historieundervisnings teori; kursplaner i historia;

  Sammanfattning : Alla har vi någon gång gått i skolan och läst historia. Vi har alla även ett minne om vad det pratats om i historieundervisningen under skolgången. Men hur väl stämmer det överens med den för tiden gällande kursplanen eller med den historiedidaktiska forskningen. LÄS MER

 4. 4. Allt kan ges en historia : Meningsskapande i mötet mellan skola och museum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Matti Östling; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag undersökt mötet mellan museum och skola genom att studera ett lärandematerial, ”Allt har en historia” utgivet av världskulturmuseerna. Materialet består totalt av tolv filmer som utifrån museiföremål skapat berättelser som tidsmässigt spänner över drygt 4500 år och geografiskt hela världen. LÄS MER

 5. 5. Ämnesövergripande arbete i ämnet historia pågymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tobias Hansson; Jarl Vikner; [2021]
  Nyckelord :Gymnasium; historia; kunskapsöversikt; ämnesövergripande arbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att sammanställa vad tidigare forskning och beprövad erfarenhet säger om ämnesövergripande arbete i historia på gymnasienivå. Detta sker utefter vår frågeställning som efterfrågar konkreta exempel på ämnesövergripande undervisning, samt eventuella fördelar eller utmaningar med detta. LÄS MER