Sökning: "Skolans område"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Skolans område.

 1. 1. En analys av hur kamratbedömning framställs i två läroböcker för kursen svenska 1 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Svedman; [2019]
  Nyckelord :kamratrespons; kamratbedömning; bedömning; formativ bedömning; läromedel.;

  Sammanfattning : Sammandrag   Denna studie syftar till att undersöka hur kamratbedömning omnämns i två valda läroböcker skrivna för kursen svenska 1 på gymnasiet. Detta kopplas till tidigare forskning som påvisar kamratbedömningens betydelse för elevers lärande. Kamratbedömning är ett centralt begrepp inom formativ bedömning. LÄS MER

 2. 2. "...Man ska ju inte vara Einstein redan vid 3 års ålder..." : En studie av vårdnadshavares konstruktioner av undervisning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Engvall; Sandra Harlin; [2019]
  Nyckelord :förskola; socialkonstruktionismen; undervisning; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Begreppet undervisning har lyfts in allt mer i förskolans verksamhet och förtydligats i förskolans kommande läroplan som blir verksam 2019. Studien syftar till att undersöka hur vårdnadshavare konstruerar förskolans undervisningsuppdrag för att utveckla förståelse för vårdnadshavares perspektiv och deras förväntningar på verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Multimodalt framställningssätt i läromedel : En läromedelsanalys av digitalt läromedel i svensk litteratur för årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Pär Cederhag; [2019]
  Nyckelord :multimodal; läromedel; läromedelsanalys; litteratur;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i skolan med bland annat dess digitala läromedel skapar idag förutsättningar för att arbeta med multimodalitet på ett lättare och ett mer utvecklat sätt än tidigare. Även i skolans styrdokument framgår det att detta är ett område, i vilket eleverna ska få kunskap. LÄS MER

 4. 4. Handlingsplan eller inte? - en studie om pedagogernas syn på sitt arbete med särskilt begåvade elever

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Jönsson; Caroline Möller; [2019]
  Nyckelord :Handlingsplan; kommunikation; Ledning; Samarbete; Särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Genom denna studie önskar vi att fler yrkesverksamma på skolor ökar sin kompetens inom området, för att kunna upptäcka, förstå, acceptera och utmana dessa elever. Studien kan även synliggöra en eventuell betydelse av en specifik handlingsplan inom området och förhoppningsvis även bidra till en ökad medvetenhet om skolorganisationens roll i denna fråga. LÄS MER

 5. 5. Skolans demokratiska uppdrag samt elevinflytande: Hur lärare ställs inför olika utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Jönsson; Maria Andersson; [2019]
  Nyckelord :deliberativ kommunikation; demokrati; demokratifostran; demokratimodeller; elevinflytande; läroplan; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att beröra problemområdet inom skolans verksamhet gällande hur skolans demokratiska uppdrag samt elevinflytande kommer till uttryck i praktiken. Syftet med studien är att, utifrån ett lärarperspektiv, undersöka hur sju lärare väljer att arbeta kring skolans demokratiska uppdrag samt med elevinflytande. LÄS MER