Sökning: "Skolans tidiga år"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Skolans tidiga år.

 1. 1. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER

 2. 2. Digitalt skrivande i skolans tidigare år : effekter och påverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Maria Hallqvist; Cathrin Mattsson Malinen; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; ASL; IKT; TPACK; talsyntes;

  Sammanfattning : I denna studie kartläggs vad som påverkar lärare i valet av att använda digitala verktyg i skrivundervisningen i skolans tidiga år (F–3) samt i vilken omfattning digitala verktyg används i skrivundervisningen. Studien syftar till att bidra till djupare kunskap och förståelse för vad som generellt påverkar lärare i valet av att använda digitala verktyg i skrivundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Informell inlärning inom ämnet engelska : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Jansson; Blerina Maliqi; [2022]
  Nyckelord :informell inlärning; engelska; extramural engelska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Engelskan har en central roll inom många domäner i dagens samhälle och som ett resultat av digitaliseringens framgång under början på 2000-talet möter vi engelskan dagligen. Digitaliseringen har även bidragit till att barn och ungdomar möter stora mängder engelska på sin fritid, bland annat genom musik, datorspel och sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av undervisning om språklig medvetenhet och tidiga insatser i förskoleklass för att elever ska klara kunskapskraven i skolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tove Henning; Marjo Hyrkäs; [2022]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; förskoleklass; språkutveckling; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare och övrig personal i förskoleklass tillsammans med specialpedagoger och speciallärare arbetar med undervisning i förskoleklass. Särskilt med undervisning för elever som riskerar att inte klara av kunskapskraven i årskurs 1 och 3 i svenska och svenska som andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Kan lärare påverka lärandemiljön så att elevers läsmotivation stärks? : En kunskapsöversikt med fokus på grundskolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sigrid Wikström; Emilia von Feilitzen; [2021]
  Nyckelord :grundskolans tidiga år; inre motivation; lärandemiljö; läsmotivation; läsundervisning;

  Sammanfattning : Läsning är en basfärdighet, avgörande för hur elever klarar sig både i skolan och i samhället. Tidigare forskning visar ett starkt samband mellan läsmotivation och läsförmåga. LÄS MER