Sökning: "Skolbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet Skolbibliotek.

 1. 1. Tråkigt eller chill? : En studie av uppfattningar och tankar kring skolbibliotek hos icke-användare på fyra högstadieskolor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Fried; Karin George; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotek; skolbibliotekarie; icke-användare; ungdomar; fokusgrupper; uppfattningar; läsning; värdeteori;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to explore the reasons fifteen-year-old students give for not using their school library. One of the objectives of this study is to contribute to increasing the relevance of school libraries for as many students as possible by investigating what non-users think of their school library. LÄS MER

 2. 2. Böcker, böcker, åter böcker : En diskursanalys av god skolbiblioteksverksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Källstrand Modig; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotek; skolbibliotekarie; Instagram; bildanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to create knowledge about how school librarians construct the image of their work in the school library on social media relating to the conception “Good School Library Practice” that is expressed on the Swedish Instagram account @skolbibliotekarierna (meaning the school librarians). The study uses both discourse and visual analysis to analyze the discourses connected to the main discourse “Good School Library Practice”. LÄS MER

 3. 3. Litteratur för flerspråkiga elever i klass-rummet och på skolbiblioteket : En studie om utbudet av litteratur på andra språk än svenska i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Towe Wiklund; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; litteratur; läsning; skolbibliotek; klassrum;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vilken roll spelar genus när elever väljer barnlitteratur? : - En studie av grundskolans yngre år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Bertils; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att utifrån en kvalitativ metod ta reda på om pojkar och flickor gör olika bokval i skolan. I den kvalitativa studien utförs totalt två intervjuer, med en lärare och en skolbibliotekarie. I den kvalitativa studien genomförs även två observationer, den ena i ett klassrum och den andra i ett skolbibliotek. LÄS MER

 5. 5. Legimus i skolan : Skolbibliotekariens sociala praktik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linda Allard Forsman; Karin Taberman; [2020]
  Nyckelord :Talböcker; Legimus; Läsnedsättning; MTM; Talboksanvändare; Skolbibliotek; Skolbibliotekarier; Grundskola; Elever;

  Sammanfattning : The objective of this qualitative study is to examine the use of talking books in school libraries in Sweden, and to identify the key factors for using the Legimus app successfully. There are several laws, regulations and policy documents concerning the educational function of school libraries which specifically mention pupils’ right to learn taking into account their own specific circumstances. LÄS MER