Sökning: "Skolbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet Skolbibliotek.

 1. 1. Leder engelskundervisning till Trafalgar Square? : Undersökning av autentisk engelsk litteratur för årskurs 4-6 i skolbibliotek i Jönköpings kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nikolina Ahnberg; [2019]
  Nyckelord :autentisk engelsk litteratur; skolbibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka tillgången till autentisk engelsk litteratur i skolbibliotek i Jönköpings kommun. Syftet är också att tolka litteraturens lämplighet för engelskundervisning i årskurs 4-6, samt tolka skolornas val vid inskaffandet av böckerna. Detta syfte uppfylls med hjälp av följande forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 2. 2. Läslust eller lästvång – metoder för att inspirera till läsning : En studie av vilka metoder lärare använder för att främja elevers läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Guander; Ingela Bergquist; [2019]
  Nyckelord :läslust; skönlitteratur; skolbibliotek; högläsning; boksamtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder lärare uttrycker att de använder i klassrummet för att främja elevers intresse för att läsa skönlitteratur och vilka faktorer som påverkar elevers läslust. Ramen för vår studie utgår från våra frågeställningar där vi har undersökt hur lärare ser på begreppet läslust. LÄS MER

 3. 3. Elevers syn på skönlitterär läsning : En studie om elevers läsintresse för läsning av skönlitteratur både på fritiden och i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Wartanian; Felicia Höjman; [2019]
  Nyckelord :Läsintresse; genre; stöttning; skolbibliotek; läsförmåga; skönlitterär läsning;

  Sammanfattning : Alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter och förutsättningar vilket kan påverka deras läsintresse. I tidigare forskning visar det att flickor har mer läsintresse än pojkar. Elever besöker sällan biblioteket på fritiden även om det visar att de uppskattar dessa besök. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse: ett kollegialt samarbetsuppdrag? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs tre med fokus på samarbete med bibliotekarier kring läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elvir Krslak; [2019]
  Nyckelord :School librarians; School library; Elementary school; Reading comprehension; Teacher librarian collaboration TLC ; Reciprocal teaching RT ; Qualitative research method; Skolbibliotekarier; Skolbibliotek; Grundskola; Läsförståelse; Samarbete mellan lärare och bibliotekarier TLC ; Reciprocal teaching RT ; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : In this study, a total of five teachers were interviewed in grade three from four different schools in Stockholm. Three of these schools are located in different suburbs and one school is located in the central part of Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Rum för anpassning : En undersökning av skolbiblioteksrummet på en F-9 grundskola

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henrik Ammilon; [2019]
  Nyckelord :Skolbibliotek; intervju; grundskola; tillgång; biblioteksrummet; lärare; bibliotekarie;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the access and pedagogic roles of the school library room at a primary school with students in preschool class up to ninth grade. As of 2017 the school library has new premises with the goal of making the school library more available for all students at the school. LÄS MER